“ส่อง” งบประมาณปี 2567 ที่เกี่ยวข้องกับทะเลและชายฝั่ง ของกรมเจ้าท่า

ที่มาข้อมูลจากเล่มร่างงบประมาณ (ขาวคาดแดง) โดยสำนักงบประมาณปี 2567 วิเคราะห์ข้อมูลโดย Beach Lover

Beach Lover ได้เคยนำเสนองบประมาณเพื่องานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2563 แล้ว ติดตามได้จากโพสเก่าๆตาม Link ด้านล่าง

งบประมาณปี 2563 https://beachlover.net/budget-2563-beach-erosion/

งบประมาณปี 2564 https://beachlover.net/ร่างงบประมาณ-ชายฝั่ง-2564/

งบประมาณปี 2565 https://beachlover.net/สดๆร้อนๆ-เปิดร่างงบประมาณป้องกันชายฝั่งประจำปี-2565/

งบประมาณปี 2566 https://beachlover.net/เปิดร่างงบประมาณ-เพื่อแ/

งบประมาณปี 2567 https://beachlover.net/budget-2567/

ครั้งนี้ของเจาะเพิ่มเติมเฉพาะของกรมเจ้าท่า โดยได้รวมเอางบประมาณเพื่อการขุดลอกปากร่องน้ำชายฝั่งทะเล และการถ่ายเททรายข้ามร่องน้ำ (Sand bypassing) เข้าไว้ด้วยกัน

พบว่าในปีงบประมาณ 2567 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ตั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับทะเลและชายฝั่ง ไว้เป็น 5 งานหลัก ใน 37 โครงการ รวมงบประมาณที่ขอเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2567 (รวมงบผูกพัน) ทั้งสิ้น 1,684.83 ล้านบาท ดังนี้

(1) งานศึกษาออกแบบ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 12.66 ล้านบาท (1%)

(2) งานก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ (Jetty) จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 69.44 ล้านบาท (4%)

(3) งานถ่ายเททรายข้ามร่องน้ำชายฝั่งทะเล จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 220.55 ล้านบาท (13%)

(4) งานสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่งจำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 145.64 ล้านบาท (9%)

(5) งานขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล 24 โครงการ งบประมาณรวม 1,236.54 ล้านบาท (73%)