เทียบชัดๆ! หาดขั้นบันได กับ หาดทราย

จากเรื่องราวของชายหาดชะอำที่ Beach Lover ได้เคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้ว (ค้นเรื่องราวเดิมๆ โดยใช้คำว่า “ชะอำ” ได้จาก Search icon มุมขวาบน) ครั้งนี้ ขอพาชมภาพมุมสูงของชายหาดชะอำเหนือ และ ชะอำใต้ ในช่วงเวลาเดียวกัน ให้ได้เทียบกันแบบชัดๆ

หาดชะอำเหนือ (25 ต.ค. 2565)

หาดชะอำเหนือมีระยะทางประมาณ 2.58 กิโลเมตร ยังคงสภาพเป็นหาดทรายตามธรรมชาติ มีการใช้ถุงทราย ก้อนหิน มาป้องกันเฉพาะพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะในบางฤดู และไม่พบการมีอยู่ของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งขนาดใหญ่ ร่มเตียงของผู้ประกอบการสามารถวางบนชายหาดได้เลย

หาดชะอำใต้ (25 ต.ค. 2565)

ส่วนหาดชะอำใต้นั้น อดีตเคยเป็นหาดทรายยาว ระยะทางประมาณ 2.97 กิโลเมตร ต่อมาได้มีการสร้างกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 ด้วยงบประมาณรวม 226.437 ล้านบาท ปัจจุบัน (ต.ค.2565) โครงสร้างหลักนั้นสร้างเสร็จแล้วทุกเฟส เหลือเพียงงานเก็บรายละเอียดพื้นผิวบางส่วนเท่านั้น ร่มเตียงของผู้ประกอบการต้องวางบนพื้นที่ด้านในถัดจากสันกำแพง

ทิศใต้สุดของหาดชะอำใต้ กำลังเก็บงานส่วนที่เหลือ (25 ต.ค. 2565)

หากเดินสำรวจตามแนวด้านในถนนจะพบว่า นักท่องเที่ยวแถบชายหาดชะอำใต้นั้นหนาแน่นน้อยกว่าฝั่งชะอำเหนือเป็นอย่างมาก ทั้งการลงเล่นน้ำ และการนั่งพักทานอาหารริมทะเล ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่มีความคึกคักกว่านี้เป็นอย่างมาก

หาดชะอำใต้ (25 ต.ค. 2565)

จากภาพมุมสูง (สองภาพแรกด้านบน) ที่ถ่ายในช่วงเวลาเดียวกัน (ต่างกันไม่เกิน 1 นาที) คือเวลา 14:54 น. ของวันที่ 25 ต.ค.2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างน้ำลงเต็มที่ (10:53 น.) และน้ำขึ้นเต็มที่ (16:43 น.) ของวันคืนเดือนมืดซึ่งเป็นวันน้ำเกิด (Spring tide) (https://oceanservice.noaa.gov/facts/springtide.html) พอดี แม้จะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่น้ำขึ้นสูงสุด ก็พบความแตกต่างของพื้นที่ชายหาดอย่างชัดเจน

ระดับน้ำทำนาย วันที่ 25 ต.ค. 2565 ณ สถานีวัดระดับน้ำหัวหิน (ที่มา: กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ) (http://www.hydro.navy.mi.th/servicestide.html)

โดยพบว่า หาดแถบชะอำใต้ที่มีกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดนั้น ไม่หลงเหลือชายหาดด้านหน้ากำแพงเลยเมื่อเทียบกับชายหาดชะอำเหนือ ที่แม้จะมีการตั้งร่มเตียงล้ำลงมาบนชายหาด ก็ยังคงหลงเหลือพื้นที่ชายหาดให้ได้นั่งเล่นทรายอยู่บ้าง

นี่… เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลกระทบจากโครงการนี้โดยตรง?

นี่… เป็นสิ่งที่ต้องแลกกับการอยู่รอดปลอดภัยจากการกัดเซาะชายฝั่ง?

นี่… คือสิ่งที่เราต้องยอมรับเพราะไม่มีทางเลือกอื่น?

หรือ… นี่… เป็นผลจากการที่รัฐไม่เสนอทางเลือกอื่นที่เป็นมิตรกว่านี้กันแน่!