ส่องงานเติมทรายชายหาดจอมเทียนกันอีกรอบ

ที่ผ่านมา Beach Lover ได้พาสำรวจชายหาดจอมเทียนทั้งก่อนและหลังการเติมทรายมาแล้วหลายรอบ เช่น https://beachlover.net/พาชม-เติมทรายชายหาดจอมเทียน-อีกครั้ง/ รวมถึงสืบค้นได้จาก Icon search คำว่า “จอมเทียน” มาวันที่งานเติมทรายยังคงเดินหน้า บนชายหาดจอมเทียนส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเมืองพัทยา (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหาด) Beach Lover ขอพาชมการเติมทรายชายหาดจอมเทียนมุมสูงกันอีกครั้ง จากภาพจะพบว่า งานเติมทรายของกรมเจ้าท่าคืบหน้าไปพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับการลงสำรวจพื้นที่เดียวกันเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา (ค้นหาจากโพสเก่าๆ) โดยสามารถเห็นความแตกต่างของความกว้างชายหาดส่วนที่เติมและยังไม่เติมทรายได้อย่างชัดเจน กรมเจ้าท่าได้ทำการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์ในส่วนที่แล้วเสร็จ และปิดพื้นที่เพื่องานก่อสร้างทีละ Step โดยครั้งนี้ไม่พบเรือดูดทราย และเรือพ่นทราย ที่เคยมาจอดอยู่นอกชายฝั่งเหมือนทุกครั้ง ไม่แน่ใจว่าด้วยสาเหตุใด พบเพียงเครื่องจักรกำลังทำงานบนชายหาดเท่านั้น จากการเดินสำรวจพบประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เติมทรายแล้วเสร็จตามปกติแล้ว แม้ยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามค่ำคืนก็ยังมีการใช้พื้นที่เพื่อนั่งกินดื่ม รับลม เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ Beach Lover จะพยายามลงสำรวจพื้นที่นี้ให้บ่อยครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังถึงโครงการเติมทรายชายหาดที่ยาวและใช้งบประมาณสูงที่สุดในประเทศไทย …. โปรดติดตาม

Beachlover

September 6, 2022

หัวหาด Elastocoast หาดพัทยา

Elastocoast คือวัสดุที่ใช้เพื่อเททับแนวเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำและทะเล ประกอบด้วยหินกรวดขนาดเล็กที่ถูกยึดติดกันด้วยโพรียูรีเทน 2 องค์ประกอบ (https://beachlover.net/elastocoast-คืออะไร/) Beach Lover เคยพาชมโครงสร้างหัวหาด (Headland) ที่ใช้ Elastocoast ณ ชายหาดชะอำ บริเวณทิศใต้ติดกับหน้าชายหาดของโรงแรม Vala โรงแรมระดับ Small Luxury Hotels ในเครือ The Regent Cha Am (https://beachlover.net/พาชมโครงสร้าง-elastocoast-ชะอำ/) และ กำแพงกันคลื่นแบบ Elastocoast ณ หาดกระทิงลาย จ.ชลบุรี (https://beachlover.net/elastocoast-หาดกระทิงลาย-ยังสบายดี/) ซึ่งเป็นสองพื้นที่ที่ใช้ Elastocoast เพื่อป้องกันชายฝั่ง วันนี้ของพาชมโครงสร้างหัวหาด (Headland) ที่ใช้ Elastocoast ณ ชายหาดพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี หรือที่คนมักเรียกว่าโค้งดุสิต ซึ่งหมายถึงชายหาดสาธารณะที่ติดกับโรงแรมดุสิตธานี พัทยาเหนือ ที่ได้สร้างพร้อมกับงานเติมทรายชายหาดพัทยาแล้วเสร็จไปเมื่อ กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยงบประมาณรวม 420 ล้านบาท โดยหัวหาดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อล็อคทรายที่เติมไม่ให้ไหลออกจากระบบรวดเร็วนัก เมื่อครั้งที่ Beach […]

Beachlover

September 1, 2022

พาสำรวจและทำความรู้จัก หาดราชรักษ์ ทะเลปัตตานี

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) สำรวจและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดราชรักษ์ ต.บ้านกลาง และ ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดแฆแฆ มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นหาดทราย ความยาวประมาณ ๒,๗๕๐ เมตร ซึ่งหาดราชรักษ์ มีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งแบบหาดก้นอ่าว (Pocket beach) โดยทั้งสองด้านของอ่าวเป็นหาดหิน/หัวหาด (Head Land) โดยด้านทิศเหนือและทิศใต้มีลักษณะเป็นหัวหาด/หาดหิน และมีคลองพรุแฆแฆอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของหาด ผลการสำรวจชายฝั่งส่วนใหญ่สมดุล พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งระยะทางประมาณ ๗๔๐ เมตร ส่งผลกระทบทำให้เกิดการสูญเสียตะกอนทรายชายฝั่งและชายหาด ชายฝั่งมีความลาดชันเป็นหน้าผา ต้นสนล้มตายกีดขวางบนชายหาด อีกทั้งหาดราชรักษ์ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงของ จ.ปัตตานี

Beachlover

August 25, 2022

Elastocoast หาดกระทิงลาย ยังสบายดี ?

Beach Lover ได้เคยนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ Elastocoast ไปแล้ว ติดตามได้จาก https://beachlover.net/elastocoast-คืออะไร/ นอกจากนั้นยังได้พาสำรวจชายฝั่งที่ใช้ Elastocoast เพื่องานป้องกันชายฝั่งในพื้นที่ชะอำ (https://beachlover.net/พาชมโครงสร้าง-elastocoast-ชะอำ/) และท่าบอน จ. สงขลา ไปแล้ว ในครั้งนี้ของพาชมงานป้องกันชายฝั่งที่ใช้ Elastocoast แถบฝั่งตะวันออกกันบ้าง Beach Lover ได้เคยพาชมภาพมุมสูงของพื้นที่สวนสาธารณะหาดกระทิงลายไปเมื่อสองปีก่อนตามโพส https://beachlover.net/สวนสาธารณะหาดกระทิงลาย/ มาวันนี้ของพาสำรวจสภาพของ Elastocoast ณ ตำแหน่งเดิมในมุมสูงกันอีกครั้ง ถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าดำเนินการโดยหน่วยงานใด จะพบว่าภาพในมุมใกล้เคียงกัน ณ ตำแหน่งเดิมของโครงสร้างในเดือนมีนาคม 2563 สภาพของ Elastocoast ยังอยู่ดี แต่ภาพของเดือนสิงหาคม 2565 พบว่า มีบางตำแหน่งหลุดล่อนเสียหาย โดยมีสภาพความเสียหายคล้ายกับที่เกิดขึ้นบริเวณหาดชะอำตามโพส https://beachlover.net/พาชมโครงสร้าง-elastocoast-ชะอำ/ สำหรับการใช้ Elastocoast เพื่องานป้องกันชายฝั่งในประเทศไทย ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดนักว่านำเข้ามาใช้เมื่อไหร่ และพื้นที่ใดเป็นที่แรกๆ จากข้อมูลกรมเจ้าท่าพบว่ามีการดำเนินการไปเมื่อ 6 ปีก่อน ณ หาดปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจากการสำรวจภาคสนามโดย Beach Lover พบ […]

Beachlover

August 25, 2022

สำรวจสถานภาพ แนวชายฝั่งหาดรูสะมิแล จ.ปัตตานี

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง ร่วมกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อบันทึกภาพมุมสูงโดยรอบพื้นที่แนวชายฝั่งหาดรูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ ผลการสำรวจพบว่า มีลักษณะทางกายภาพชายฝั่งเป็นหาดโคลน พื้นที่แนวชายฝั่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งรูปแบบเขื่อนหินทิ้ง และเขื่อนกำแพงกันทรายและคลื่นปากร่องแม่น้ำปัตตานี พบการชำรุดเล็กน้อยของโครงสร้างดังกล่าวทั้ง ๒ ประเภท และด้านหลังแนวโครงสร้างเป็นลานอเนกประสงค์สาธารณะ สำหรับการท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่

Beachlover

August 17, 2022

หาดขั้นบันได เสร็จสมบูรณ์แล้วทุกเฟส

Beach Lover เคยพาไปติดตามเรื่องราวของชายหาดชะอำมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ติดตามได้จากโพสเดิมๆตามนี้ Link: https://beachlover.net/หาดขั้นบันได-ชะอำ/ Link: https://beachlover.net/กัดเซาะ-ชะอำ-เอาไงดี/ Link: https://beachlover.net/ความคืบหน้างานก่อสร้างหาดขั้นบันได-หาดชะอำใต้/ Link: https://beachlover.net/หาดชะอำช่วงโควิด-ยังสบายดี/ Link: https://beachlover.net/เกาะกระแส-หาดชะอำ/ Link: https://beachlover.net/ม้าชะอำ-ยังย่ำทราย/ กำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได ณ หาดชะอำใต้ บัดนี้สร้างครบทั้ง 3 เฟสแล้ว เหลือเก็บรายละเอียดบริเวณหาดด้านทิศใต้บางส่วนเท่านั้น ด้วยระยะทาง 2.975 กิโลเมตร และงบประมาณ 226.5 ล้านบาท โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง บัดนี้ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ชายหาดชะอำใต้นี้ไปจนหมดสิ้นแล้ว มาวันนี้ ต้นเดือนสิงหาคม 2565 วันที่ “หาดทรายกลายเป็นหาดขั้นบันได” อย่างสมบูรณ์แบบ Beach Lover ขอพาชมทัศนียภาพริมทะเลชายหาดชะอำใต้กันอีกครั้งในมุมสูง หลังจากนี้ คงไม่ต้องติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชายหาดบริเวณนี้อีกต่อไปแล้ว เพราะกำแพงกันคลื่นได้ “ตรึง” ชายหาดชะอำใต้ให้สิ้นสุดความเป็นพลวัตอย่างถาวรไปเสียแล้ว ประเด็นที่ควรตามต่อจากนี้ คือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ชายหาดด้านหน้ากำแพงและส่วนถัดไป ความอันตรายจากกองหินและเศษวัสดุที่ยังคงหลงเหลือตกค้างในพื้นที่ก่อสร้าง และการอพยพของนักท่องเที่ยวจากชายหาดชะอำใต้มายังหาดชะอำเหนือที่ยังไม่มีโครงสร้างกำแพงกันคลื่นแบบถาวร ….. น่าติดตามยิ่งนัก

Beachlover

August 16, 2022

ติดตามชายฝั่งหาดโคลน หลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นบ้านแหลม

ที่มา: https://www.facebook.com วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน จ.เพชรบุรี บริเวณ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๔ ระยะทางไม้ไผ่ประมาณ ๑,๗๕๐ เมตร เป็นการติดตามพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณพื้นที่ปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ในพื้นที่หาดโคลน โดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผลการสำรวจพบว่ามีกล้าไม้ ได้แก่ แสมทะเล เริ่มขึ้นบริเวณหลังแนวไม้ไผ่จำนวนมาก ทั้งนี้ จะนำข้อมูลดังกล่าวจัดทำเป็นแผนที่เปรียบเทียบการเพิ่มขึ้น-ลดลง ของป่าชายเลน เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนหลังดำเนินโครงการฯ ต่อไป

Beachlover

June 30, 2022

ผลการตรวจสอบ แนวชายฝั่งหาดท้ายเหมืองสมดุลปกติดี

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง บริเวณหาดวัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดท้ายเหมือง (T7E201) การสำรวจรังวัดแนวชายฝั่งใช้เครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ตามแผนการสำรวจแนวชายฝั่งบริเวณเขื่อนหินทิ้ง รั้วดักทราย และพื้นที่ข้างเคียง ระยะทางประมาณ ๑ กม. (จุดเริ่มต้นบริเวณปากคลองบางทอง และจุดสิ้นสุดบริเวณวัดท่าไทร) ผลการสำรวจเบื้องต้นเส้นแนวชายฝั่งบริเวณดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นแนวชายฝั่งในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา และไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่

Beachlover

May 22, 2022

สำรวจเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งปราณบุรีในช่วงฤดูมรสุม

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เก็บภาพถ่ายมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ หรือ DRONE เพื่อสำรวจแนวชายฝั่ง สภาพชายหาด และการใช้ประโยชน์ริมชายหาดปราณบุรีในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่คาดว่าจะมีการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นและปรับภูมิทัศน์ระยะทาง ๙๐๐ ม. บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ผลการสำรวจและประมวลข้อมูลเบื้องต้นพบว่า บริเวณด้านทิศใต้ของ Jetty ปากน้ำปราณ ไปจนถึง ศูนย์ PIPO หรือ Port In Port Out Control Center ของกรมประมง ชายหาดมีตะกอนสะสมตัวอย่างต่อเนื่อง พื้นที่โดยส่วนมากไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง บางตำแหน่งพบการกัดเซาะเล็กน้อยตามฤดูกาล การใช้ประโยชน์ริมชายหาด มีนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนและเล่นกีฬาทางน้ำ เช่น Kite Surf ถัดมาทางทิศใต้พบโครงสร้างริมชายฝั่งที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้ว เช่น กำแพงกันคลื่น และท่าเรือเทียบเรือเก่า

Beachlover

January 2, 2022

เก็บข้อมูลสถานภาพชายหาดบ้านใหม่ ชายทะเลเขตนราธิวาส

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) สำรวจและติดตามสถานภาพชายฝั่งโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) พื้นที่หาดบ้านใหม่ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ในระบบหาดบางนรา ผลการสำรวจพบว่า มีลักษณะทางกายภาพชายฝั่งเป็นหาดทราย มีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งการวางตัวเป็นแนวยาวในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ โดยด้านทิศเหนือมีลักษณะเป็นหาดหิน/หัวหาด (Head Land) คือเขาตันหยง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว ชายฝั่งมีสภานภาพชายฝั่งสมดุล ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มีสะสมตัวของตะกอนทรายบนชายหาดจำนวนมาก ทำให้ชายหาดมีหน้ากว้างประมาณ ๑๕-๒๐ เมตร ซึ่งอาจเป็นผลมาจากคลื่นที่หอบตะกอนทรายในช่วงลมมรสุมที่ผ่านมา ทำให้ได้ตะกอนทรายเข้ามาสะสมตัวในบริเวณนี้จำนวนมาก และมีการใช้ประโยชน์ของชาวประมงชายฝั่งสำหรับเป็นพื้นที่จอดเรือ

Beachlover

December 30, 2021
1 2 3