หาดขั้นบันได เสร็จสมบูรณ์แล้วทุกเฟส

Beach Lover เคยพาไปติดตามเรื่องราวของชายหาดชะอำมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ติดตามได้จากโพสเดิมๆตามนี้

หาดชะอำใต้ (ภาพเมื่อ: 7 ส.ค.2565)

กำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได ณ หาดชะอำใต้ บัดนี้สร้างครบทั้ง 3 เฟสแล้ว เหลือเก็บรายละเอียดบริเวณหาดด้านทิศใต้บางส่วนเท่านั้น ด้วยระยะทาง 2.975 กิโลเมตร และงบประมาณ 226.5 ล้านบาท โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง บัดนี้ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ชายหาดชะอำใต้นี้ไปจนหมดสิ้นแล้ว

หาดชะอำใต้ (ภาพเมื่อ: 7 ส.ค.2565)

มาวันนี้ ต้นเดือนสิงหาคม 2565 วันที่ “หาดทรายกลายเป็นหาดขั้นบันได” อย่างสมบูรณ์แบบ Beach Lover ขอพาชมทัศนียภาพริมทะเลชายหาดชะอำใต้กันอีกครั้งในมุมสูง หลังจากนี้ คงไม่ต้องติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชายหาดบริเวณนี้อีกต่อไปแล้ว เพราะกำแพงกันคลื่นได้ “ตรึง” ชายหาดชะอำใต้ให้สิ้นสุดความเป็นพลวัตอย่างถาวรไปเสียแล้ว

หาดชะอำใต้ส่วนที่กำลังก่อสร้าง (ภาพเมื่อ: 7 ส.ค.2565)

ประเด็นที่ควรตามต่อจากนี้ คือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ชายหาดด้านหน้ากำแพงและส่วนถัดไป ความอันตรายจากกองหินและเศษวัสดุที่ยังคงหลงเหลือตกค้างในพื้นที่ก่อสร้าง และการอพยพของนักท่องเที่ยวจากชายหาดชะอำใต้มายังหาดชะอำเหนือที่ยังไม่มีโครงสร้างกำแพงกันคลื่นแบบถาวร ….. น่าติดตามยิ่งนัก

หาดชะอำเหนือ (ภาพเมื่อ: 6 ส.ค.2565)
หาดชะอำเหนือ (ภาพเมื่อ: 6 ส.ค.2565)
ทิศใต้ของกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดหาดชะอำใต้ (ภาพเมื่อ: 7 ส.ค.2565)