กรมโยธา สร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลปากพนัง

ที่มา: https://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/ ยผ. สร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล บริเวณชายฝั่งอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาพื้นที่ทำกิน คงวิถีชีวิตชาวประมงท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Beachlover

September 12, 2021

บทสรุปเรื่องราว หาดดอนทะเล

หาดดอนทะเล ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากการสำรวจสภาพชายหาดเบื้องต้นพบว่า ยังมีชายหาดที่สมบูรณ์ พบผักบุ้งทะเล คนทีสอทะเล และพืชอื่นๆที่ปกคลุมหน้าชายหาด ที่มีความกว้างประมาณ  70-100 เมตร (รูปที่ 1) ชุมชนแถบนี้ได้มีการรวมกลุ่มกันใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดทำตลาดหนองน้ำดอนทะเล บ้านคันธุลี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน  พบว่ามีการหาหอยเสียบ หอยขาว หอยตลับ ตามแนวชายหาด ใช้ชายหาดเพื่อตากสัตว์น้ำ รวมถึงใช้จอดเรือประมงกว่า 20 ลำ และใช้เพื่อการซ่อมแซมเรือและอุปกรณ์ประมง (รูปที่ 2) จากการสำรวจสภาพทั่วไปของชายหาดในเดือนกรกฎาคม 2564 พบว่าชายหาดตลอดแนวยาวกว่า 1.2 กิโลเมตร มีความสมบูรณ์และไร้ร่องรอยของการกัดเซาะชายฝั่ง แสดงดังรูปที่ 3  แม้ไร้ร่องรอยของการกัดเซาะชายฝั่งให้พบเห็นจากการสำรวจภาคสนามครั้งนี้ แต่ชายหาดดอนทะเลเป็นหนึ่งในหลายๆชายหาดที่กำลังจะเกิดโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ระยะทาง 1.291 กิโลเมตร (กรอบสีฟ้าในรูปที่ 3) ด้วยงบประมาณ 70.23 ล้านบาท โดยผูกพัน 4 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2566 แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 4 แม้จะล่วงเข้าปลายปีงบประมาณ 2564 แล้ว โครงการนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณของการเริ่มดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด […]

Beachlover

August 23, 2021

กรมโยธาฯ ไม่ดื้อ ยอมถอยสร้างเขื่อนกันคลื่น ‘หาดดอนทะเล’

ที่มา: https://www.thaich8.com ทีมข่าวออนไลน์ช่อง 8 นำเสนอประเด็นโครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น หาดดอนทะเล หมู่ที่ 6 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี มูลค่า 70 ล้านบาท มาอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้มีผู้รับจ้าง คือ บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด ใช้งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กำลังถูกคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากมิได้ประสบปัญหาการกัดเซาะ จึงเรียกร้องให้มีการยกเลิกโครงการโดยเร่งด่วน ผู้สื่อข่าวพูดคุยกับ ‘นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง’ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะผู้รับผิดชอบ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ถึงที่มาและความเป็นไปได้ในการยกเลิกโครงการเขื่อนกันคลื่นหาดดอนทะเลแห่งนี้ นายพงษ์นรา กล่าวว่า เขื่อนกันคลื่นหาดดอนทะเล เป็นโครงการที่ถูกเสนอมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คันธุลี เมื่อปี 2560 โดยอ้างว่า พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพการถูกกัดเซาะจากคลื่นลม เมื่อกรมโยธาฯ ได้รับข้อมูล จึงส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ แล้วพบว่า มีปัญหาการกัดเซาะเกิดขึ้นจริง จากนั้นได้ออกแบบและตั้งงบประมาณโครงการในปี 2563 “การกัดเซาะชายฝั่ง เรียกว่า พลวัตร หมายถึง ไม่นิ่ง ปีนี้กัดเซาะตรงนี้ […]

Beachlover

August 22, 2021

จ.สุราษฯ ค้านกำแพงกันคลื่นหาดดอนทะเล

ที่มา: https://www.facebook.com/สื่อเถื่อน-ข่าว-103046721697226/ เมื่อวันที่17 ส.ค. ที่ตำบลคันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนตำบลคันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีกิจกรรมรณรงค์ “ช่วยชีวิตหาดดอนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี” เพื่อปกป้องชายหาดบ้านดอนจากโครงการกำแพงกันคลื่นโดยกรมโยธาธิการฯ ที่ใช้งบประมาณกว่า 70,000,000 บาท ซึ่งชาวชุมชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากหาดดอนทะเลไม่ได้มีปัญหาการกัดเซาะชายหาดแต่อย่างใด ประเด็นสำคัญ เมื่อสร้างกำแพงกั้นคลื่น ประชาชนมีความกังวลการกัดเซาะชายหาดจะเกิดขึ้นและชายหาดที่สำคัญของ สุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบ ความเป็นมา หาดดอนทะเล เป็นชายหาดสวยงาม ที่มีวิถชีวิตประมงริมชายฝั่ง มีการท่องเที่ยวริมชายหาดที่จัดการโดยชุมชน หาดดอนทะเลคือเเหล่งหาหอยขาวที่สำคัญของชุมชนตำบลคันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานีหาดเเห่งนี้ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งรุนเเรง พบว่าหาดงอกเฉลี่ยปีละ 3.3 เมตร สอดคล้องกับการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งที่ระบุว่า หาดดอนทะเล มีเสถียรภาพ ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งรุนเเรง กำหนดให้ใช้มาตรการปรับสมดุลชายหาดตามธรรมชาติเท่านั้น เเต่กลับมีโครงการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่น ความยาว 1,291 เมตร ด้วยงบประมาณกว่า 70,000,000 บาท ซึ่งชาวชุมชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการดังกล่าว (ผลการสำรวจความเห็นของ อบต.คันธุลี เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 ต่อโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พบว่า […]

Beachlover

August 18, 2021

แถลงการณ์คัดค้านกำแพงกันคลื่นหาดดอนทะเล

ที่มา: https://www.facebook.com/Beachforlife.BFL ประชาชนตำบลคันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เข้าชี้เเจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ถึงผลกระทบของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี โดยกรมโยธาธิการฯ โดยประชาชนชาวดอนทะเล ชี้เเจงว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นไม่มีความจำเป็นเนื่องจากหาดดอนทะเล ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง เเละเขื่อนกันคลื่นนั้นทำให้หาดกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนเเรง เเละจะทำให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป นอกจากนั้นยังได้มีการอ่านเเถลงการณ์ต่อสภาฯ เพื่อเรียกร้องความกล้าหาญของสมาชิกสภาฯ เเละองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีให้ยืนอยู่ข้างประชาชนเเละสิ่งเเวดล้อม หลังจากที่ อบต.คันธุลี สำรวจความเห็นเเละพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 155 คน จากการสำรวจทั้งสิ้น 195 คน ในพื้นที่โครงการ ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว จึงเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ได้ใช้ความกล้าหาญยืนยัดข้างประชาชนเเละสิ่งเเวดล้อมโดยการทำหนังสือไปยังกรมโยธาธิการฯ เพื่อยกเลิกโครงการดังกล่าวโดยเร็ว แถลงการณ์ ฉบับที่3 เรียกร้องความกล้าหาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิทักษ์รักษาหาดดอนทะเลจากเขื่อนกันคลื่นหายนะ ประชาชนตําบลคันธุลีและผู้มีหัวใจรักชายหาดดอนทะเลได้ติดตามและต่อสู้การก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหมู่ที่ 6 ตําบลคันธุลี อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยโครงการดังกล่าวนั้นถือเป็นหายนะของหาดดอนทะเล เนื่องจากกําแพงกันคลื่นจะทําให้สภาพแวดล้อมชายหาดของดอนทะเลเกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงหาดทรายจะหายไปอย่างถาวรวิถีชีวิตของคนดอนทะเลที่เคยหาหอยริมชายหาดจะหายไป โครงการดังกล่าวถือเป็นมรดกบาปของชุมชนหากมีการก่อสร้างเกิดขึ้น อีกทั้งความฉ้อฉลของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่หมกเม็ดปิดบังข้อมูลต่อประชาชนไม่แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนอย่างตรงไปตรงมา ที่สําคัญชายหาดดอนทะเลมีสภาพชายหาดที่สมบูรณ์ไร้ซึ่งการกัดเซาะชายฝั่ง ด้วยที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆรวบรวมข้อมูลไว้ ดังนั้นการก่อสร้างกําแพงกันคลื่นบนหาดดอนทะเลด้วยความยาว1,291 เมตรจึงไม่มีความจําเป็นแต่อย่างใด ประชาชนตําบลคันธุลีซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรหาดดอนทะเลจํานวน 173 คน และจากการที่องค์การบริหารส่วนตําบลคันธุลีเก็บรวบรวมความเห็นของประชาชนจํานวน 195 […]

Beachlover

August 14, 2021

สำรวจชายฝั่งพื้นที่หาดไข่เต่า เขตนาปะขอในทะเลสาบสงขลา

ที่มา: https://www.facebook.com วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) สำรวจและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง พื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นหาดทราย มีสถานภาพชายฝั่งสมดุล หากแต่พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งตามฤดูกาลเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบมีการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ป่าชายเลน ได้แก่ ต้นลำพู และหญ้าลาโพ ตลอดแนวชายฝั่ง นอกจากนี้พบว่ามีกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สร้างประชิดแนวชายฝั่ง ทั้งนี้ หาดไข่เต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย

Beachlover

August 13, 2021

หาดดอนทะเล ยังสบายดี ?! – ตอนที่ 4

อ่านความเดิม ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 ได้จาก https://beachlover.net/หาดดอนทะเล-ยังสบายดี/ และ https://beachlover.net/หาดดอนทะเล-ยังสบายดี-ตอนที่-2/ และ https://beachlover.net/หาดดอนทะเล-ยังสบายดี-ตอนที่-3/ หาดดอนทะเลกำลังจะมีโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งยาว 1,290 เมตร โดยใช้กำแพงกันคลื่นแบบเรียงหินใหญ่ โดยตลอดแนวยาวของกำแพงกันคลื่นนี้ มีบันไดทางลงกว้าง 3 เมตร 5 จุด และทางลงเรือกว้าง 5 เมตร 2 จุดด้วยงบประมาณกว่า 70 ล้านบาท โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อครั้งที่หน่วยงานเข้ามาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเมื่อปี 2560 นั้น โครงการนี้มีระยะทางเพียง 800 เมตร ตามรูปด้านล่าง (อ้างอิงจากเอกสารรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน 2560) หลังจากนั้น พบว่าได้มีการปรับรูปแบบโครงสร้างและระยะทาง จากเดิม 800 เมตร และสันเขื่อนกว้าง 3.5 เมตร เป็นระยะทาง 1,290 เมตร และเพิ่มความกว้างของสันเขื่อนเป็น 5.5 เมตร โดยสันเขื่อนด้านในสุดนั้นห่างจากขอบเขตที่ดินริมทะเลประมาณ 14.5 […]

Beachlover

August 9, 2021

หาดดอนทะเล ยังสบายดี ?! – ตอนที่ 3

อ่านความเดิม ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 ได้จาก https://beachlover.net/หาดดอนทะเล-ยังสบายดี/ และ https://beachlover.net/หาดดอนทะเล-ยังสบายดี-ตอนที่-2/ เมื่อวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งของหาดดอนทะเล อ.คันธุลี โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Google earth ที่นำไปผ่านการปรับพิกัดภูมิศาสตร์แล้ว และใช้แนว Permanent vegetation line เป็นแนวชายฝั่งตามนิยาม (ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องนิยามชายฝั่งได้จาก https://beachlover.net/นิยามของแนวชายฝั่งทะเล-shoreline/) พบว่ามีแนวชายฝั่งเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการทับถมและการกัดเซาะสลับไปมาตามรูป เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรายปีพบว่า หาดดอนทะเลเกิดการกัดเซาะในช่วงปี 2557-2558 ในอัตรา -0.415 เมตร/ปี, ช่วงปี 2558-2559 ในอัตรา -4.67 เมตร/ปี, ช่วงปี 2560-2561 ในอัตรา -2.84 เมตร/ปี, และ ช่วงปี 2562-2563 ในอัตรา -1.06 เมตร/ปี ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง ที่เกิดขึ้นสองช่วงเวลาคือ ประมาณวันที่ 25-26 มกราคม 2559 และ 7-8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ส่งผลให้ชายหาดภาคใต้ตอนล่างเกิดการกัดเซาะหลายพื้นที่ สำหรับหาดดอนทะเลพบอัตราการกัดเซาะในช่วงเวลานี้ 4.67 เมตร/ปี ผลจากเหตุการณ์นี้เองทำให้เกิดการริเริ่มโครงการป้องกันชายฝั่งหาดดอนทะเลแห่งนี้ ตลอดแนวยาว […]

Beachlover

August 5, 2021
1 2 14