การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานของรัฐ ที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะชายหาดในประเทศไทย

การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานของรัฐ ที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะชายหาดในประเทศไทย

Beachlover

June 29, 2019