Elastocoast หาดกระทิงลาย ยังสบายดี ?

Beach Lover ได้เคยนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ Elastocoast ไปแล้ว ติดตามได้จาก https://beachlover.net/elastocoast-คืออะไร/ นอกจากนั้นยังได้พาสำรวจชายฝั่งที่ใช้ Elastocoast เพื่องานป้องกันชายฝั่งในพื้นที่ชะอำ (https://beachlover.net/พาชมโครงสร้าง-elastocoast-ชะอำ/) และท่าบอน จ. สงขลา ไปแล้ว ในครั้งนี้ของพาชมงานป้องกันชายฝั่งที่ใช้ Elastocoast แถบฝั่งตะวันออกกันบ้าง

Beach Lover ได้เคยพาชมภาพมุมสูงของพื้นที่สวนสาธารณะหาดกระทิงลายไปเมื่อสองปีก่อนตามโพส https://beachlover.net/สวนสาธารณะหาดกระทิงลาย/ มาวันนี้ของพาสำรวจสภาพของ Elastocoast ณ ตำแหน่งเดิมในมุมสูงกันอีกครั้ง ถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าดำเนินการโดยหน่วยงานใด

ถ่ายไปทางทิศใต้

จะพบว่าภาพในมุมใกล้เคียงกัน ณ ตำแหน่งเดิมของโครงสร้างในเดือนมีนาคม 2563 สภาพของ Elastocoast ยังอยู่ดี แต่ภาพของเดือนสิงหาคม 2565 พบว่า มีบางตำแหน่งหลุดล่อนเสียหาย โดยมีสภาพความเสียหายคล้ายกับที่เกิดขึ้นบริเวณหาดชะอำตามโพส https://beachlover.net/พาชมโครงสร้าง-elastocoast-ชะอำ/

ถ่ายไปทางทิศเหนือ

สำหรับการใช้ Elastocoast เพื่องานป้องกันชายฝั่งในประเทศไทย ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดนักว่านำเข้ามาใช้เมื่อไหร่ และพื้นที่ใดเป็นที่แรกๆ จากข้อมูลกรมเจ้าท่าพบว่ามีการดำเนินการไปเมื่อ 6 ปีก่อน ณ หาดปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจากการสำรวจภาคสนามโดย Beach Lover พบ Elastocoast บริเวณ 1.หาดกระทิงลาย จ.ชลบุรี 2.ร้านอาหารต้นสน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 3.วัดอู่ตะเภา ท่าบอน จ.สงขลา 4.หาดหน้าโรงแรมรีเจ้นท์ชะอำ จ.เพชรบุรี และ 5.หัวหาดพัทยาบริเวณทิศเหนือ

จากการพังทลายของ Elastocoast อย่างน้อยสามพื้นที่ ทั้งหัวหาดที่ชะอำ กำแพงกันคลื่นที่ท่าบอน และสวนสาธารณะหาดกระทิงลาย หน่วยงานที่รับผิดชอบควรตระหนักและวิเคราะห์กันต่อได้แล้วว่า จะยังคงยืนยันใช้วัสดุแบบนี้ในงานป้องกันชายฝั่งต่อไปอีกหรือไม่ นอกจากจะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ขาดประสิทธิภาพแล้ว ยังกระทบถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ชายหาดด้วย