พาสำรวจผลกระทบจาก Jetty บนเกาะสมุย

Beach Lover พาสำรวจพื้นที่ริมทะเลภายในโรงพยาบาลเกาะสมุยที่ถูกกัดเซาะ โดยพบว่าถนนด้านหลังโรงพยาบาลส่วนที่ติดกับปากคลองถูกกัดเซาะจนสามารถสัญจรได้เพียง 1 เลน และมีร่องรอยการกัดเซาะตามภาพ ซึ่งไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่

ความเสียหายที่เกิดกับถนนด้านหลังโรงพยาบาล (ภาพจากประชาชนชาวสมุยไม่ระบุที่มาและช่วงเวลาที่ถ่ายภาพ)

เมื่อวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่ปี 2011-2021 (พ.ศ.2554-2564) พบว่า ถนนเส้นนี้ปรากฏขึ้นในภาพถ่ายของปี 2018 (พ.ศ.2561) โดยพบว่ายังไม่ปรากฏร่องรอยการกัดเซาะจนถึงถนนตามภาพในปี 2020 (พ.ศ.2563)

จนเมื่อมีการสร้าง jetty หรือ เขื่อนกันทรายและคลื่นทางทิศเหนือของปากร่องน้ำลิปะใหญ่ความยาวประมาณ 68 เมตร ซึ่งไม่มีข้อมูลว่าสร้างขึ้นโดยหน่วยงานใด และสร้างขึ้นเมื่อใด แต่พบว่าได้ปรากฏขึ้นในภาพถ่ายเดือนเมษายนของปี 2021 (พ.ศ.2564) หลังจากนั้นจึงเริ่มพบว่าถนนฝั่งประชิดทะเลถูกกัดเซาะไปบางส่วน ส่วนทางด้านทิศเหนือของ jetty นั้นพบการทับถมของตะกอนทรายด้านหน้ากำแพง (เส้นประสีม่วง) ตามภาพถ่ายปี 2021 (พ.ศ.2564)

ภาพจาก Google Earth
เขื่อนกันทรายและคลื่นทางทิศเหนือของปากร่องน้ำลิปะใหญ่ (ภาพเมื่อ: 7 มิ.ย.2565)

Beach Lover ได้ลงสำรวจพื้นที่นี้อีกครั้งในช่วงต้นเดือน มิ.ย.2565 พบว่าผิวถนนบางส่วนที่ปรากฏในภาพด้านบนถูกรื้อออกแล้ว เหลือเพียงชั้นทรายด้านล่างและเศษวัสดุ โดยพบว่ามีการนำแท่งปูน ก้อนหิน รั้วไม้สนและไม้ไผ่ พร้อมทั้ง Geotextile มาขึงเพื่อป้องกันชายฝั่งไปพลางก่อน

ภาพเมื่อ: 7 มิ.ย.2565
ภาพเมื่อ: 7 มิ.ย.2565
ภาพเมื่อ: 7 มิ.ย.2565

ส่วนทางทิศใต้ถัดจาก Jetty และพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะนี้ มีการสร้างกำแพงแนวดิ่งเพื่อป้องกันชายฝั่งไปจนสิ้นสุดพื้นที่ของโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด และโดยหน่วยงานใด

ภาพเมื่อ: 7 มิ.ย.2565

จากความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ กรมเจ้าท่าได้บรรจุโครงการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณนี้ไว้ในร่างปีงบประมาณ 2566 ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 30 ล้านบาท

ที่มา: สำนักงบประมาณ, 2565

ประเด็นที่น่าสนใจและตามต่อคือ เมื่อ Jetty ซึ่งเป็นสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณนี้ยังคงดำรงอยู่ เป็นไปได้หรือไม่ว่าโครงสร้างกำแพงหินที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะเกิดความเสียหายอีกรอบในภายภาคหน้า คงต้องรอติดตามงานก่อสร้างที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2566 ไปอย่างใจเย็น