“ปาบึก”กำลังจะเปลี่ยนหาดทรายแม่รำพึงเป็นหาดขั้นบันได

หาดแม่รำพึง ตั้งอยู่ ณ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เป็นหาดทรายยาวต่อเนื่อง 4.5 กิโลเมตร ตั้งแต่ปากคลองแม่รำพึงทางทิศตะวันออกจนถึงคลองบางสะพานทางทิศตะวันตก

ภาพจาก Google Earth

หาดแม่รำพึงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุปาบึกเมื่อ 4-5 มกราคม 2563 แม้จะไม่ได้รุนแรงมากเท่ากับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ตาพายุ แต่ระดับน้ำก็ยกตัวสูงขึ้นพร้อมๆกับคลื่นขนาดใหญ่ที่ถาโถมซัดเข้าหาชายฝั่ง ดังภาพที่ปรากฏในข่าว

ที่มา: https://www.facebook.com/3mitinews/
ที่มา: https://www.facebook.com/3mitinews/

หลังจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบาลแม่รำพึง ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 มกราคม 2562 ถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง (เป็นครั้งที่ 3) เพื่อขอความอนุเคราะห์การก่อสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง กรมโยธาฯ ซึ่งมีแผนดำเนินการอยู่แล้ว จึงได้ดำเนินการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดแม่รำพึง ม.5 รวมระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ในเดือน พฤษภาคม 2562 และ กันยายน 2562 โดยได้ข้อสรุปว่ารูปแบบกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดนั้นเป็นรูปแบบที่ชาวบ้านพอใจ และยอมรับได้มากที่สุด โดยขอบเขตพื้นที่โครงการนั้นเริ่มตั้งแต่บางคลองบางสะพานยาวต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออก 3.5 กิโลเมตร คงเหลือ 1 กิโลเมตรสุดท้ายของชายหาดก่อนถึงคลองแม่รำพึงไว้โดยไม่ดำเนินโครงการ (ข้อมูลจากเอกสารรับฟังความคิดเห็นโครงการ)

Beach Lover ได้ลงพื้นที่สำรวจชายหาดแม่รำพึงช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงปลอดมรสุม พบว่าชายหาดมีความกว้างมากยามน้ำลง เท่าที่ประเมินด้วยสายตาพบว่าบางตำแหน่งของชายหาดมีระยะจากขอบฝั่งไปถึงระดับน้ำทะเลมากกว่า 150 เมตร แต่ด้วยความที่ชายหาดแถบนี้มีความลาดชันต่ำมาก เป็นไปได้ว่ายามน้ำขึ้นความกว้างชายหาดจะหดหายไปมากเช่นกัน

ชายหาดยามน้ำลง [ภาพเมื่อ 17 ส.ค.2563]
ชายหาดยามน้ำลง [ภาพเมื่อ 17 ส.ค.2563]

พบว่าบริเวณที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่งตามแผนนั้นมีร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างยื่นล้ำลงไปในทะเลตามภาพ

ภาพเมื่อ 17 ส.ค.2563
ภาพเมื่อ 17 ส.ค.2563

ในส่วนของร้านอาหาร และบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ประชิดชายหาดนั้น Beach Lover ได้ลงสำรวจเพียงบางส่วนพบว่ามีลักษณะดังที่ปรากฏในภาพ

ภาพเมื่อ 17 ส.ค.2563
ภาพเมื่อ 16 ส.ค.2563
ภาพเมื่อ 16 ส.ค.2563
ภาพเมื่อ 16 ส.ค.2563

ภาพมุมสูงเผยให้เห็นภาพรวมของชายหาดตั้งแต่ตำแหน่งเริ่มต้นโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดยาวเรื่อยไปทางตอนบนของภาพอีก 3.5 กิโลเมตร

ภาพเมื่อ 17 ส.ค.2563

หาดแม่รำพึงช่วงปลอดมรสุม ยังคงความสมบูรณ์โดยไม่มีบริเวณใดของชายหาดแห่งนี้ที่ถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง แต่ในฤดูมรสุมปกติที่ไม่ใช่ระดับพายุปาบึกนั้น สภาพของชายหาดเป็นอย่างไร จะ “กัดเซาะชั่วคราว” หรือ “กัดเซาะชั่วโคตร” ติดตามกันต่อไป