ด่วน!!! ความคืบหน้าโครงการป้องกันชายฝั่ง ชายหาดมหาราช สงขลา [5 มี.ค.2563]

ด่วน!!! รายงาน(เกือบ)สด ชายหาดมหาราช สงขลา

ความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ (5 มี.ค.2563) มีการตอกเข็มเกือบตลอดทั้งแนวก่อสร้าง เทปูนชั้นบนสุดของกำแพง หล่อคอนกรีตในบางตำแหน่ง และมีการนำเสาเข็มมาวางเป็นจุดๆกระจายตลอดแนวก่อสร้าง

Beach lover ได้นำเสนอการดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นชายหาดมหาราช จ.สงขลา โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มาตั้งแต่เดือน พ.ย. 2562 จำนวน 5 เรื่อง ติดตามย้อนหลังได้จาก 

https://beachlover.net/ความคืบหน้า-มหาราช/

https://beachlover.net/google-earth-หาดมหาราช-สงขลา/

https://beachlover.net/ตอกเข็มแล้ว-หาดมหาราช/

https://beachlover.net/กำแพงกันคลื่น-หาดมหาราช/

https://beachlover.net/ใกล้แล้ว-หาดมหาราช/

แม้ไร้ซึ่งความจำเป็น เราก็จะ “ขลิบ” ชายหาดมหาราชด้วยกำแพงกันคลื่น ในมูลค่า 151.72 ล้านบาทต่อกิโลเมตร กันจริงใช่ไหม ?!?!?