กมธ.ที่ดินฯ รับหนังสือร้องเรียนโครงการสร้างกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง

ที่มา: https://www.facebook.com/TheReportersTH/

วันนี้ (11 พ.ค. 65) นายนิติพล ผิวเหมาะ โฆษกคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากนายนราวิชญ์ กิตติพงศ์ธนกิจ ตัวแทนกลุ่ม Save หาดแม่รำพึง เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการสร้างกำแพงกันคลื่น ความยาว 966 เมตร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังยื่นเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เปิดเผยข้อมูลรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ภายใน 15วัน แต่ไม่ได้รับคำตอบ

นายนราวิชญ์ ระบุว่าตนเดินทางมายื่นหนังสือต่อ กมธ. ที่ดิน ฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบ และยกเลิกโครงการสร้างกำแพงกันคลื่น ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งตนมองว่าโครงการนี้ไม่เหมาะสม เนื่องจากเหตุผลที่กรมโยธาฯ ชี้แจงเรื่องการสร้างกำแพงกันคลื่น คือการกัดเซาะของพายุปลาบึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปี 2561 แต่ในปัจจุบันพายุปลาบึกได้หายไป และไม่มีการกัดเซาะเพิ่มเติมอีกแล้ว ซึ่งเป็นการกัดเซาะชั่วคราว ไม่ใช่การกัดเซาะถาวร รวมถึงพื้นที่ที่มีการกัดเซาะมีระยะทางเพียงแค่ 100 เมตร แต่โครงการการสร้างกำแพงกันคลื่นของกรมโยธาธิการ มีความยาวถึง 966 เมตร ซึ่งตนมองว่าเป็นการสร้างเกินความจำเป็น ทั้งในเรื่องของงงบประมาณ และความเหมาะสม

นายนราวิชญ์ กล่าวต่ออีกว่าการสร้างกำแพงกันคลื่นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ริมหาด ซึ่งอาจทำให้หาดนั้นหายไป เพราะพื้นที่หาดแม่รำพึง พื้นที่ อ.บางสะพาน มีระยะหาดส่วนที่แคบที่สุดประมาณ 10 เมตร ถ้ามีการสร้างโดยใช้กำแพงที่มีขนาด 20 เมตรวางทับไป ที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง และการกระทบกับคลื่น อาจส่งผลให้ทรายบริเวณหน้าหาดนั้นหายไป รวมถึงชาวบ้านที่อยู่บริเวณหาดนั้น ก็จะไม่ได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย

อีกทั้งโครงการดังกล่าวนั้นกรมโยธาธิการฯ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเเก่ประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งผ่านมาเกือบ 1 เดือนเเล้วที่กลุ่ม Save หาดแม่รำพึงบางสะพานร้องขอข้อมูลรายการการศึกษาผลกระทบสิ่งเเวดล้อมเบื้องต้นต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ เเต่ไร้ความคืบหน้าในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จึงได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อ กมธ.ที่ดินฯ เพื่อให้ตรวจสอบ และเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาชี้แจงเพื่อหาทางออก และเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชน

ด้านนาย นิติพลกล่าวว่าจะมอบหมายให้ นายธิวัฒน์ ดำแก้ว ที่ปรึกษาของกรรมาธิการ รับเรื่องนี้ไปดำเนินการต่อ เพื่อนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการที่ดิน ฯ ต่อไป