หาดทรายน้อย หาดลับ…แห่งหัวหิน

หัวหิน เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของพระราชวังไกลกังวล ศูนย์ราชการอำเภอหรือที่ว่าการอำเภอ ย่านธุรกิจประจำอำเภอหัวหิน และเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและระดับโลก นอกจากนี้ เทศบาลเมืองหัวหินยังเป็นเทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และในภาคตะวันตกของประเทศไทย (https://th.wikipedia.org/wiki/เทศบาลเมืองหัวหิน)

หากกล่าวถึงหาดหัวหิน ทุกคนน่าจะนึกถึงชายหาดขาวยาวต่อเนื่องมากกว่าสิบกิโลเมตร มีโรงแรมร้านอาหารประชิดชายหาดมากมาย กำแพงกันเขตที่ดินเอกชนกับชายหาดตลอดทั้งแนว น้อยคนที่จะกล่าวถึงหาดกระเปาะเล็กๆ ถัดจากวัดเขาเต่าลงมาทางทิศใต้ของชายหาด

ที่นี่มีชื่อเรียกขานกันว่า หาดทรายน้อย เป็นชายหาดกระเปาะที่อยู่ระหว่างหัวหาดที่เป็นโขดหิน ความยาวชายหาดประมาณ 360 เมตร มีที่พัก ร้านอาหารแบบแผงลอย และร่มเตียงบริการอย่างจำกัด

ชายหาดนี้นอกจากจะเล่นน้ำได้อย่างสบายแล้ว พื้นที่ชายหาดค่อนข้างกว้าง สามารถมานอนอาบแดด เล่นกีฬาชายหาด ได้อย่างสบาย

หัวหาดฝั่งทิศเหนือ สามารถปีนขึ้นไปชมมุมสูงของหาดทรายน้อยได้ รวมถึงมองเห็นทิวทัศน์ไปทางหาดหัวหินได้สุดลูกหูลูกตา

บนจุดชมวิว ยังมีภูมิทัศน์ของโขดหินที่สวยงามแปลกตาไปจากที่พบเห็นบริเวณหาดหัวหินและบริเวณใกล้เคียงเรียกว่าหากมาที่นี่จะได้ครบทั้งบรรยากาศ ทะเล ภูเขา และหาดทราย ในคราวเดียว