กำแพงๆๆ มากองรวมกันตรงนี้

Beach Lover พาชมกำแพงกันคลื่นมาแล้วหลากหลายรูปแบบในหลายพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครั้งนี้ขอพาชมกำแพงริมทะเล ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อกันเขตที่ดินส่วนติดทะเลของเจ้าของที่ดินเอง ณ ชายหาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน เป็เทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของพระราชวังไกลกังวล ศูนย์ราชการอำเภอหรือที่ว่าการอำเภอ ย่านธุรกิจประจำอำเภอหัวหิน และเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและระดับโลก นอกจากนี้ เทศบาลเมืองหัวหินยังเป็นเทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และในภาคตะวันตกของประเทศไทย (https://th.wikipedia.org/wiki/เทศบาลเมืองหัวหิน)

ชายหาดหัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งแรกของเมืองไทย ด้วยน้ำทะเลใส ทรายสะอาด บรรยากาศดี จึงเป็นที่ใฝ่ฝันและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานาน ทุกยุคทุกสมัย โดยเป็นที่มาของ นวนิยายแและละครหลากเรือง เช่น ปริศนา รวมทั้งยังมีพระราชวังไกลกังวล สำหรับแปรพระราชฐานในฤดูร้อน โดยจุดสังเกตพิเศษ ชาดหาดจะมีเขื่อนหินซีเมนต์ซึ่งถูกก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ก่อนการเริ่มก่อสร้างพระราชวัง ในรัชกาลที่ 5 และไม่มีถนนเลียบหาด เนื่องจากชายหาดในสมัยโบราณจำเป็นจำต้องให้มีบ้านพักของขุนนางและพระญาติ เพื่อมิให้มีผู้บุกรุกทางชาดหาดและทะเล จึงทำให้ที่ดินในปัจจุบันสามารถมีหาดติดส่วนของที่ดินได้ แต่มิใช่หาดจะเป็นสถานที่ส่วนตัว ยังถูกดูแลโดยส่วนเทศบาล โดยยังมีโรงแรมซึ่งเดิมเป็นของเชื้อพระวงศ์คือ วังจักรพงศ์ ของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศภูวนาถ ปัจจุบันเป็นโรงแรมฮิลตัน หัวหิน และโรงแรมรถไฟ ซึ่งเป็นโรงแรมดั้งเดิมของหัวหิน และยังมีบ้านพักตากอากาศส่วนตัว เช่น บ้านประเสริฐ บ้านสายนัดดา บ้านกิติก้อง บ้านรวมสุข บ้านกินนอน บ้านล่ำซำ บ้านสามสุข บ้านฮุนซุยโห อาคารบ้านพักเล่านี้ได้รับการดูแลและบูรณะขึ้นใหม่ จึงยังสวยงามน่าชม นักท่องเที่ยวยืนชมได้จากชายหาดเท่านั้น (https://th.wikipedia.org/wiki/หาดหัวหิน)

หาดหัวหินเป็นที่นิยมทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากเดินทางได้ค่อนข้างสะดวกจากกรุงเทพฯ เป็นหาดทรายยาวต่อเนื่อง ชายหาดมีความลาดชันต่ำเหมาะกับการลงเล่นน้ำ มีร้านอาหาร ร้านกาแฟบรรยากาศดีให้เลือกใช้บริการ รวมถึงที่พักทั้งกระเป๋าเบากระเป๋าหนักให้เลือกได้อย่างหลากหลาย

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นถึงอดีตของหาดหัวหิน (https://th.wikipedia.org/wiki/หาดหัวหิน) ทำให้ทราบว่าเหตุใดที่ดินแถบนี้จึงสามารถสร้างประชิดทะเลได้ ทำให้เข้าใจเหตุผลของการก่อสร้างกำแพงริมทะเลเพื่อป้องกันขอบเขตที่ดินของตนเอง

จากการเดินสำรวจชายหาด (26 ต.ค.2565) พบว่า กำแพงริมทะเลทั้งหมดเป็นแบบตั้งตรง ประชิดติดขอบเขตที่ดิน โดยมีรูปแบบลวดลายที่คล้ายคลึงกันมากๆ ต่างกันเพียงความสูงของกำแพงเท่านั้น คาดเดาได้ว่าเริ่มสร้างในยุคสมัยเดียวกันเกือบทั้งหมด

พบว่ายามน้ำขึ้นนั้น ส่วนใหญ่จะขึ้นจนถึงตีนของกำแพงเลย ส่งผลให้ไม่มีชายหาดด้านหน้ากำแพงหลงเหลืออยู่ แต่การที่ตีนกำแพงไม่ยื่นล้ำลงไปบนชายหาดมากนักเนื่องจากไม่ได้ตั้งใจสร้างเป็นกำแพงกันคลื่นตั้งแต่แรก สร้างเพียงเพื่อป้องกันที่ดินของตนเองเท่านั้น ส่งผลให้คลื่นที่วิ่งเข้ามาปะทะกำแพงเป็นเพียงช่วงปลายคลื่นที่หมดพลังงานแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตามเรายังคงพบเห็นผลกระทบของกำแพงที่ส่งผลให้ชายหาดด้านหน้ากำแพงลดระดับต่ำลงจนเกิดเป็นร่องน้ำลึกกว่าบริเวณอื่นอยู่บ้าง

ตลอดแนวหาดหัวหินนั้น กำแพงริมทะเลมิได้อยู่ในแนวเดียวกันทั้งหมด เมื่อเดินสำรวจในช่วงเวลาเดียวกันจะพบว่า ในพื้นที่ที่ตีนของกำแพงยื่นลงไปในทะเลมากหน่อย ชายหาดด้านหน้าก็จะหายไปทั้งหมดยามน้ำขึ้น ในขณะที่ยังคงพบชายหาดด้านหน้ากำแพงอยู่บ้างในพื้นที่ที่ตีนของกำแพงขยับเข้ามาด้านใน

หาดหัวหินยังคงมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่อไป ตราบเท่าที่ท้องถิ่นยังคงดูแลพื้นที่ชายหาดได้ดี ไม่ปล่อยให้รัฐหรือเอกชนสร้างโครงสร้างใดๆยื่นล้ำลงไปในทะเลเพิ่มเติม แต่สิ่งที่คาดเดาได้ยากต่อไปคือหากระดับน้ำทะเลโลกเพิ่มขึ้นจริง ความสูงและความรุนแรงของคลื่นปรวนแปรไปจากเดิม กำแพงเอกชนที่ดำรงอยู่มาแต่ดั้งเดิมนั้นจะรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ได้หรือไม่อย่างไร … คงเป็นเรื่องที่น่าติดตามหากเรายังคงมีชีวิตอยู่