โครงการป้องกันชายฝั่งทะเลอันดามันปี 2565 อยู่ตรงไหนบ้าง

Beach Lover ได้เคยนำเสนองบประมาณภาครัฐที่ใช้จ่ายเพื่อโครงการป้องกันชายฝั่งจาก 3 หน่วยงานหลักในแต่ละปีงบประมาณไปแล้วอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2565 ติดตามได้จากโพสเก่าๆโดยค้นหาคำว่า “งบประมาณ” ใน Search icon มุมบนขวา

วันนี้ขอพาดู 2 โครงการป้องกันชายฝั่งทะเลอันดามันที่ใช้งบประมาณผูกพันมาจนถึงปี 2565 และผูกพันต่อไปในอนาคต โดยโครงการนี้อยู่ในจังหวัดตรังทั้งคู่ ทั้งสองโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพราะมีรูปแบบเป็นกำแพงกันคลื่น โดยโครงการที่หาดสำราญเป็นกำแพงกันคลื่นแบบหินเรียง ส่วนกำแพงกันคลื่นที่หาดแตงโมเป็นกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได

แม้ชายฝั่งทะเลอันดามันจะมีโครงสร้างป้องกันชายฝั่งไม่เยอะมากเท่าฝั่งอ่าวไทย แต่หากรัฐยังคงใช้มาตรการป้องกันแบบเดิมๆ ด้วยโครงสร้างทางวิศวกรรม และสร้างต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิม โดยไม่คิดจะหามาตรการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาทดแทน ในเวลาไม่นานจากนี้ สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของฝั่งอันดามันอาจจะเขยิบเข้าใกล้ความวิกฤตแบบเดียวกับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นได้