เปิดแผนกรมโยธาฯ ใช้งบฯ 3 ปี 71 ล. สร้างเขื่อนกันคลื่น ‘หาดดอนเล’ สุราษฎร์ฯ

ที่มา: https://www.thaich8.com วันที่ลงข่าว 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:09 น.

เปิดแผนกรมโยธาฯ ใช้งบฯ 3 ปี 71 ล. สร้างเขื่อนกันกัดเซาะชายฝั่ง ‘หาดดอนเล’ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ฯ ก่อนชาวบ้านค้าน หวั่นกระทบทรัพยากรธรรมชาติ

กรณีชาวบ้านดอนทะเล ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี คัดค้านโครงการป้องกันตลิ่งริมทะเลแบบเรียงหินขนาดใหญ่ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในพื้นที่หมู่ 6 ต.คันธุลี เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพชายฝั่งและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และนายธีรภัทร พริ้งศุลกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหนังสือแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยับยั้งโครงการดังกล่าว

ทีมข่าวออนไลน์ช่อง 8 ตรวจสอบข้อมูล พบว่า โครงการดังกล่าว อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยบรรจุอยู่ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ มีความยาวทั้งสิ้น 1,291 เมตร

โดยแบ่งระยะเวลาและงบประมาณดำเนินการ 3 ปี ได้แก่ งบประมาณ ปี 2563 จำนวน 14.2010 ล้านบาท งบประมาณ ปี 2564 จำนวน 28.4020 ล้านบาท และงบประมาณ ปี 2565 จำนวน 28.4020 ล้านบาท รวมงบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 71.0050 ล้านบาท (ราว 71 ล้านบาท)

ไม่เฉพาะโครงการป้องกันตลิ่งริมทะเลในพื้นที่หมู่ 6 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ เท่านั้น แต่ยังตรวจสอบพบต่อไปว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ยังมีโครงการในลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่หมู่ 3 ต.วัง อ.ท่าชนะ ความยาว 790 เมตร งบประมาณ 3 ปี รวม 52.9300 ล้านบาท (ราว 53 ล้านบาท) อีกด้วย