ศาลสูงสุดสั่ง กรมชลประทานและกรมเจ้าท่า ชดใช้ค่าเสียหาย เหตุทำพื้นที่ชาวบ้านกัดเซาะ

ที่มา: ศาลปกครองสงขลา