รื้อกำแพง ?!? อ่าวดงตาล

Beach Lover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของอ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ไปบ้างแล้ว ติดตามได้จาก https://beachlover.net/อ่าวดงตาล-ถูกขลิบ/

ปีงบประมาณ 2565 นี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองวางแผนสร้างกำแพงกันคลื่นเพิ่มเติม ณ อ่าวดงตาล ยาว 400 เมตร บริเวณเส้นประสีชมพูตามภาพด้านล่าง ด้วยงบประมาณรวม 48 ล้านบาท (ผูกพัน 2565-2567 โดยเบิกจ่ายปี 2565 จำนวน 9.6 ล้านบาท) จากเดิมที่มีการสร้างและกำลังจะสร้างจนเต็มพื้นที่ริมชายหาดของอ่าวดงตาลแล้ว

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 2564

เมื่อตรวจสอบพบว่า พื้นที่ 400 เมตรริมชายฝั่งที่กรมโยธาฯวางแผนสร้างกำแพงนั้น มีสภาพเป็นกำแพงกันคลื่นแบบแนวดิ่งอยู่แล้วตั้งแต่ปี 2548 ดังภาพด้านล่าง ซึ่งส่งผลให้ชายหาดด้านหน้ากำแพงหดหายไปโดยไม่สามารถลงเล่นน้ำและเดินบนชายหาดได้อีกเลย

กำแพงกันคลื่นแนวดิ่ง (ภาพเมื่อ ก.ค.2563)

ประเด็นที่น่าตั้งข้อสังเกตได้แก่

1) กำแพงกันคลื่นเดิมยังสามารถป้องกันชายฝั่งได้ เหตุใดจึงต้องใช้งบประมาณกว่า 100,000 บาท ต่อกำแพง 1 เมตร หรือกว่า 100 ล้านบาทต่อกิโลเมตร เพื่อสร้างกำแพงใหม่ในพื้นที่เดิม

2) โครงการนี้เพิ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ไปเมื่อต้นเดือนนี้ (ก.ค.2564) เหตุใดจึงสามารถตั้งงบประมาณ 2565 รอไว้ โดยระบุจำนวนงบประมาณได้ ทั้งที่ทางเลือกต่างๆที่อยู่ในเอกสารรับฟังนั้นใช้งบลงทุนที่แตกต่างกัน หน่วยงานทราบได้อย่างไรว่าประชาชนจะเลือกแนวทางเลือกใดเพื่อป้องกันชายฝั่ง (อ่านเอกสารรับฟังความคิดเห็นได้ที่ https://beachlover.net/เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ-ณ-อ่าวดงตาล-สัตหีบ-2-ก-ค-2564/)

3) โครงการนี้ตั้งงบประมาณไปพร้อมๆกันกับกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็น ตามจริงแล้วควรต้องผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสียก่อนขอตั้งงบประมาณหรือไม่