ระเนระนาด @ หาดคลองวาฬ ประจวบฯ

[ภาพเมื่อ มิ.ย.2563]

Beach lover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชายหาดคลองวาฬไว้แล้วใน https://beachlover.net/คดีคลองวาฬ/ รวมถึง E-Book โดยหาอ่านและ Download ได้ฟรีจาก https://beachlover.net/การฟ้องคดีปกครอง/

ภาพมุมสูง ถ่ายเมื่อ ต.ค.2562
ภาพจาก Google Earth

ในครั้งนี้ Beach Lover ได้มีโอกาสสำรวจชายหาดคลองวาฬตลอดทั้งแนวชายหาดตั้งแต่ปากคลองจนถึงท่าเทียบเรือ ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร พบการพังทลายของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งในหลายตำแหน่ง เริ่มจากกำแพงกันคลื่นตอนเหนือของหาดใกล้ปากคลอง แผ่นพื้นหลุดล่อนออก ทั้งที่บริเวณนี้ค่อยข้างปลอดภัยจากคลื่นลม เพราะมีโครงสร้างป้องกันอยู่ด้านนอกแล้วหนึ่งชั้น

กำแพงกันคลื่นชำรุด ณ ทิศเหนือของหาดใกล้กับปากคลอง

ต่อมาทางทิศใต้ พบกองหินขนาดเล็กและใหญ่กระจายตัวกันอย่างระเกะระกะ รวมถึงซากของแผ่นพื้น เสาเข็ม และเศษวัสดุก่อสร้างจำนวนมาก ที่อาจเคยเป็นโครงสร้างป้องกันชายฝั่งเดิม หรือไม่ก็ขนถ่ายมาเททิ้งไว้ที่นี่เพื่อป้องกันชายฝั่ง (ส่วนนี้ไม่มีข้อมูล)

ซากของวัสดุก่อสร้างริมชายหาด
ซากของวัสดุก่อสร้างริมชายหาด

หาดแห่งนี้มีเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งของกรมเจ้าท่าถึงสองชั้น ประกอบด้วยแบบหินทิ้งจำนวน 11 ตัว ความยาวตัวละ 50 ม. จำนวน 5 ตัว และยาวตัวละ 100 ม. จำนวน 6 ตัว ตลอดแนวชายฝั่งยาวประมาณ 1.3 ก.ม. สร้างเมื่อปี 2548

กระนั้นก็ตามพื้นที่ด้านในก็ยังคงถูกกัดเซาะ เอกชนผู้มีที่ดินประชิดชายหาดจำเป็นต้องสร้างกำแพงกันคลื่นของใครของมัน ปิดตลอดทั้งชายหาด ถึงตอนนี้เรายังคงพบเห็นความพยายามในการป้องกันชายฝั่งด้วยโครงสร้างรูปแบบต่างๆ รวมถึงซากการพังทลายของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งในอดีต ตลอดทั้งแนวชายหาด

โครงสร้างป้องกันชายฝั่งรูปแบบต่างๆ

ในปีร่างงบประมาณประจำปี 2564 นี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้วางแผนทำเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลคลองวาฬ ความยาว 1.2 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 87 ล้านบาท ผูกพันงบไปจนถึงปี 2566 (เบิกจ่ายปี 2564 17.4 ล้านบาท) นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ยังว่าจ้างบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลและถอดบทเรียนการจัดการชายฝั่งคลองวาฬจากอดีตถึงปัจจุบัน มูลค่างาน 480,000 บาท โดยจะแล้วเสร็จกันยายน 2563 นี้ นอกจากนั้นยังมีข่าวแว่วๆว่า จะมีการเติมทรายชายหาดพร้อมทำรั้วดักตะกอนทรายเพิ่มเติมในพื้นที่นี้อีกด้วย (เพียงคำบอกเล่าไม่มีเอกสารยืนยัน)

ที่มา: สำนักงบประมาณ, 2563
ที่มา: ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ

งบประมาณหลายส่วน จากหลายหน่วยงานกำลังจะมาลงที่หาดคลองวาฬแห่งนี้ คำถามคือ ได้มีการปรึกษาหารือ บูรณาการข้อมูลกันหรือไม่ก่อนตัดสินใจวางโครงการ ทราบหรือไม่ว่าโครงการของอีกหน่วยงานหนึ่งอาจมีผลกระทบเชิงลบกับโครงการของที่อีกหน่วยงานหนึ่งกำลังคิดจะดำเนินการ

ตราบใดที่รัฐยังใช้ถ้อยคำสวยหรูว่า “บูรณาการ” ทั้งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริง คำถามนี้ก็คงเป็นคำถามที่ถูกถามวนซ้ำไปมาอีกครั้ง … และอีกครั้ง