พาชม เติมทรายชายหาดจอมเทียน อีกครั้ง

Beach Lover ได้เคยพาชมโครงการเติมทรายชายหาดจอมเทียนไปแล้ว ตั้งแต่โครงการนี้เพิ่งเริ่มดำเนินการใหม่ๆ ติดตามได้จาก https://beachlover.net/ติดตามสถานการณ์เติมทรายชายหาดจอมเทียน/

ปลายเดือนมีนาคม 2565 Beach Lover ได้กลับมาติดตามการดำเนินงานของโครงการเติมทรายชายหาดจอมเทียนอีกครั้ง พบว่าดำเนินการคืบหน้าไปพอสมควร แต่ยังคงล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ สืบเนื่องจากติดปัญหาเชิงเทคนิคเรื่องของเรือที่ใช้ในการเติมทราย

ภาพเมื่อ: 20 มีนาคม 2565

โครงการเติมทรายชายหาดจอมเทียนประกอบด้วย 2 ระยะ โดยการเติมทรายระยะที่ 1 นี้ มีระยะทาง 3.575 กิโลเมตร ตั้งแต่ร้านปูเป็นถึงซอยบุญย์กัญจนา งบประมาณก่อสร้าง 586.047 ล้านบาท ผูกพันตั้งแต่ปี 2563-2566 ส่วนการเติมทรายระยะที่ 2 มีความยาว 2.855 กิโลเมตร งบประมาณ 400 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ซอยบุญย์กัญจนา ถึง พัทยาปาร์ควอเตอร์เวิลด์

โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคือโครงการระยะที่ 1 โดยมีผู้รับจ้างคือ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ใช้ปริมาณทรายประมาณ 710,824 ลบ.ม. จากแหล่งทรายเดียวกันกับที่เติมที่หาดพัทยาคือเกาะรางเกวียน ที่อยู่ห่างออกไปจากหาดจอมเทียนประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งพบว่ามีปริมาณเพียงพอ ส่วนคุณภาพทรายที่ระดับความลึก 0-4 ก็เหมาะสมกับที่จะนำมาใช้ในการเติม

เปรียบเทียบทรายที่นำมาเติม และทรายเดิมบนหาดจอมเทียน (ภาพเมื่อ: 21 มีนาคม 2565)

เนื่องจากยังคงมีผู้ใช้ชายหาดอย่างต่อเนื่อง กรมเจ้าท่าจึงวางแผนปิดชายหาดเป็นช่วงๆ ช่วงละ 400 เมตร เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ และคืนพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ได้ โดยจะทำการล้อมรั้วชั่วคราว ติดม่านดักตะกอนเพื่อควบคุมความฟุ้งของตะกอนในทะเลระหว่างการเติมทราย

ล้อมรั้วพื้นที่โครงการชั่วคราว (ภาพเมื่อ: 20 มีนาคม 2565)
ม่านดักตะกอน (ภาพเมื่อ: 20 มีนาคม 2565)

สำหรับขั้นตอนนั้นใกล้เคียงกับที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ที่หาดพัทยา โดยการดูด ล้างทราย ด้วยเรือขนาดใหญ่ จากนั้นจึงขนส่งมาใส่เรืออีกลำที่จอดอยู่ใกล้ชายหาด และสูบส่งด้วยท่อใต้น้ำเพื่อลำเลียงทรายเปียกขึ้นมาบนหาด ผ่านแนวกันทรายชั่วคราว น้ำที่ถูกลำเลียงมากับทรายก็จะไหลออกสู่ทะเลผ่านท่อ ร่วมกับการไหลซึมลงตามธรรมชาติ คงเหลือเพียงทรายที่คงค้างอยู่

เรือขุด ล้าง ลำเลียง และสูบส่ง (ภาพเมื่อ: 21 มีนาคม 2565)
ภาพเมื่อ: 21 มีนาคม 2565

จากนั้นจึงทำการปรับผิวและบดอัดเฉพาะในบางพื้นที่ โดยความหนาของชั้นที่บดอัดแต่ละชั้นไม่เกิน 20 เซนติเมตร

งานบดอัด (ภาพเมื่อ: 21 มีนาคม 2565)

Beach Lover ได้ลงสำรวจพื้นที่ในช่วงเย็น พบว่ามีผู้เข้ามาใช้ชายหาดมากมาย และพบการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะบนชายหาดเพื่อตั้งโต๊ะเก้าอี้สำหรับร้านค้า ร้านอาหาร อยู่มากมายตลอดแนวที่ได้ทำได้เติมทรายแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่คืนแล้ว ทั้งในส่วนของเทศบาลนาจอมเทียน และเมืองพัทยา

ภาพเมื่อ: 20 มีนาคม 2565

ด้วยลักษณะของชายหาดจอมเทียนกับหาดพัทยานั้นแตกต่างกันอย่างมาก ความสำเร็จที่กรมเจ้าท่าได้เคยทำไว้ที่หาดพัทยาเมื่อสองปีก่อน (https://beachlover.net/เติมทราย-พัทยา/) จะเกิดขึ้นอีกครั้ง ณ หาดจอมเทียนไหม น่าจับตาโครงการเติมทรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโครงการนี้เป็นอย่างมาก ว่าจะประสบความสำเร็จอย่างที่หวังตั้งใจไว้หรือไม่ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม Beach Lover จะนำมาเสนอในโอกาสถัดไป