พาชมหาดขั้นบันไดแห่งบ้านเพ ระยอง

Beach Lover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได ณ ชายหาดบ้านเพไปแล้วติดตามได้จากโพสเก่าๆ https://beachlover.net/ความคืบหน้า-งานก่อสร้างกำแพงกันคลื่น-หาดสวนสน-ระยอง/

ภาพเมื่อ 8 ธันวาคม 2564

Beach Lover ได้มีโอกาสกลับมาที่หาดบ้านเพอีกรอบในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564 พบว่ากำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดพร้อมการปรับภูมิทัศน์ตลอดแนวกว่า 500 เมตร โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว พบว่าสภาพกำแพงยังใหม่และอยู่ในสภาพดี

ภาพเมื่อ 8 ธันวาคม 2564

พบว่าด้านหน้ากำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดนี้ ไม่มีชายหาดหลงเหลืออยู่แล้ว เมื่อเทียบกับภาพในโพสเก่าๆที่ Beach Lover ได้เคยนำเสนอไปเมื่อปีที่แล้ว (2563) จะพบว่ากำแพงกันคลื่นนี้ได้วางทับลงไปบนชายหาด จึงไม่น่าแปลกใจว่าชายหาดที่มีอยู่อย่างจำกัดและค่อนข้างสั้นอยู่แล้วจะหายไปทั้งหมด

ภาพเมื่อ 8 ธันวาคม 2564