ผลกระทบปลายกำแพงกันคลื่น ชายฝั่งบ่ออิฐ-เกาะแต้ว

Beach Lover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของงานป้องกันชายฝั่งบ่ออิฐ-เกาะแต้ว จ.สงขลา ตั้งแต่ปี 2562 ไปแล้วหลายครั้งตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ติดตามได้จาก https://beachlover.net/กำแพง-เขารูปช้าง/   และ https://beachlover.net/ความคืบหน้า-กำแพงบ่ออิฐ/ และ https://beachlover.net/พาชมความคืบหน้าของกำแพงป้องกันชายฝั่ง-บ่ออิฐ-เกาะแต้ว/

มาวันนี้ Beach Lover ขอพาชมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบหินเรียง โดยกรมเจ้าท่า เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทาง 3,450 เมตร ด้วยงบประมาณ 219,935,000 บาท 

โครงสร้างกำแพงกันคลื่นที่แล้วเสร็จ (ภาพเมื่อ 12 ก.พ.2565)

จากการสำรวจกลางเดือนกุมภาพันธ์พบว่า โครงสร้างหลักของโครงการซึ่งก็คือกำแพงกันคลื่นนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว คงเหลือเพียงงานปรับพื้นที่ด้านหลัง การปรับภูมิทัศน์ และทางเดินด้านใน โดยมีแผนเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564 แต่ผ่านมาเกือบ 5 เดือนแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ

พื้นที่ชายหาด ณ ตำแหน่งสิ้นสุดโครงสร้าง ทางทิศเหนือ – ถ่ายไปทางเหนือ (ภาพเมื่อ 12 ก.พ.2565)

จากการสำรวจภาคสนามพบว่า พื้นที่ ณ ตำแหน่งสิ้นสุดโครงสร้างทางทิศเหนือ (ลูกศรสีแดงในภาพ) เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรง ต้นสนแนวนอกสุดโค่นล้มในลักษณะถอนรากถอนโคนจำนวนมาก

พื้นที่ชายหาด ณ ตำแหน่งสิ้นสุดโครงสร้าง ทางทิศเหนือ – ถ่ายไปทางใต้ (ภาพเมื่อ 12 ก.พ.2565)
พื้นที่ชายหาด ณ ตำแหน่งสิ้นสุดโครงสร้าง ทางทิศเหนือ – ถ่ายไปทางเหนือ (ภาพเมื่อ 12 ก.พ.2565)
พื้นที่ชายหาด ณ ตำแหน่งสิ้นสุดโครงสร้าง ทางทิศเหนือ – ถ่ายไปทางเหนือ (ภาพเมื่อ 12 ก.พ.2565)

ก่อนหน้านี้กรมเจ้าท่าได้ดำเนินโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง จำนวนรวม 18 ตัว ระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 5.8 กิโลเมตร จากปากร่องน้ำนาทับถึงหาดบ่ออิฐ โดยโครงสร้างกำแพงกันคลื่นแบบหินเรียงที่กำลังสร้างอยู่นี้ สร้างต่อจากโครงสร้างเดิมที่สิ้นสุด ณ หาดบ่ออิฐ ยาวตามแนวชายฝั่งขึ้นมาทางทิศเหนืออีก 3.45 กิโลเมตร  รวมระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 9.25 กิโลเมตร แล้วที่มีโครงสร้างป้องกันโดยกรมเจ้าท่า ยังคงเหลือชายหาดตามธรรมชาติอยู่ไม่ถึง 5 กิโลเมตรสุดท้ายเท่านั้น

น่าติดตามต่อไปว่า หน่วยงานจะจัดการอย่างไรกับผลกระทบ ณ ตำแหน่งสิ้นสุดโครงสร้างทางทิศเหนือนี้ หากหน่วยงานจัดการปัญหาโดยใช้วิธีการแบบเดิม เราจะได้โครงสร้างป้องกันทางทิศเหนือต่อไปเรื่อยๆตลอดทั้งแนวชายหาด 14 กิโลเมตรจากเขารูปช้างถึงปากน้ำนาทับหรือไม่ … ชวนติดตาม