บางขุนเทียน ทะเลกรุงเทพ

“ทะเลกรุงเทพ” ของจริงอยู่ที่นี่ ไม่ใช่ “สวนสยาม” อย่างที่ใครเค้ากล่าวอ้างแต่อย่างใด!

ทะเลบางขุนเทียน (ภาพเมื่อ 13 พ.ย.2563)
ทะเลบางขุนเทียน (ภาพเมื่อ 13 พ.ย.2563)

กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตติดทะเลประมาณ 5 กิโลเมตร ในเขตบางขุนเทียน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ชายฝั่งทะเลถูกกัดกินลึกเข้าไปแล้วกว่า 1 กิโลเมตร กรุงเทพมหานครพยายามต่อสู้กับธรรมชาติโดยการปักเสาไฟฟ้า ปลูกป่าชายเลน ปักไม้ไผ่มาอย่างต่อเนื่อง แม้กิจกรรมหลักจะไม่ได้ใช้งบประมาณประจำปีของกรุงเทพฯ แต่ก็เป็นงบประมาณที่มหาศาลมากจากภาคเอกชนผ่านทางมูลนิธิเพื่อปลูกป่าชายเลน

แปลงปลูกป่าชายเลน ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน (ภาพเมื่อ 13 พ.ย.2563)
แปลงปลูกป่าชายเลน ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน (ภาพเมื่อ 13 พ.ย.2563)

ล่าสุดได้วางแผนใช้งบประมาณ 1,400 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Breakwater) ท่าเรือ ทางเดินธรรมชาติ และศูนย์การเรียนรู้เรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง โดยโครงการทั้งหมดนั้นผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว เมื่อหลายเดือนก่อนงบก้อนนี้ถูกตีตกไปในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 แต่กรุงเทพมหานครยังคงไม่ลดละความพยายาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการของบประมาณปี 2565 เพื่อการดำเนินโครงการนี้

โครงการป้องกันชายฝั่งบางขุนเทียน (ที่มา: กรุงเทพมหานคร)
รูปตัดของเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง (ที่มา: กรุงเทพมหานคร)
ศูนย์เฝ้าระวังฯ จุดชมวิว ทางเดิน และท่าเรือ
องค์ประกอบของโครงการนอกเหนือจากเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน (ที่มา: กรุงเทพมหานคร)

งบประมาณที่ใช้กว่า 1,400 ล้านบาท นั้น เท่ากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของ 2 กรมรวมกันคือกรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการและผังเมือง แต่ครั้งนี้จะใช้เพื่อป้องกันชายฝั่งกรุงเทพมหานครระยะทางเพียง 5 กิโลเมตร ?!?!?