ติดตามสภาพชายฝั่ง อ.หลังสวน ชุมพร

ชายฝั่งทะเล อ.หลังสวน จ.ชุมพร มีความยาวประมาณ 35.35 กิโลเมตร มีตำบลติดชายฝั่งทั้งหมด 4 ตำบลได้แก่ ต.บางน้ำจืด ต.ปากน้ำ ต.บางมะพร้าว และ ต.นาพญา

โดย ในปี 2564 นี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการป้องกันชายฝั่งจำนวน 4 โครงการ ใน 4 ตำบลชายฝั่งของ อ.หลังสวน (ค้นอ่านประกาศประชุมรับฟังความคิดเห็นได้จาก Search icon) ระยะทางรวม 6.14 กิโลเมตร หรือ คิดเป็น 17.4% ของความยาวชายฝั่งใน อ.หลังสวน โดยทั้ง 4 โครงการได้แก่

1.ชายทะเลบ้านบางมั่น ต.นาพญา ความยาว 2,000 เมตร

2.ชายฝั่งบ้านหนองทองดี 1 ถึงบ้านจมูกโพรง ต.บางมะพร้าว ความยาว 2,520 เมตร

3.ชายฝั่งเลียบ ถ.ทางหลวงชนบท ด้านเหนือสำนักสงฆ์เขาไทรทอง ต.บางน้ำจืด ความยาว 520 เมตร

4.ชายฝั่งเลียบ ถ.ทางหลวงชนบท ม.4 บ้านหินสามก้อน ต.ปากน้ำ ความยาว 1,100 เมตร

Beach Lover ได้ติดตามสภาพชายฝั่งทะเลในพื้นที่ที่กำลังจะเกิดโครงการทั้ง 4 โครงการ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นช่วงหลังการเกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม และดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของ จ.ชุมพร

1.ชายทะเลบ้านบางมั่น ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ชายทะเลบ้านบางมั่น ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ภาพเมื่อ 4 ธ.ค.2564)

2.ชายฝั่งบ้านหนองทองดี 1 ถึงบ้านจมูกโพรง ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ชายฝั่งบ้านหนองทองดี 1 ถึงบ้านจมูกโพรง ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ภาพเมื่อ 4 ธ.ค.2564)

3.ชายฝั่งเลียบ ถ.ทางหลวงชนบท ด้านเหนือสำนักสงฆ์เขาไทรทอง ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ชายฝั่งเลียบ ถ.ทางหลวงชนบท ด้านเหนือสำนักสงฆ์เขาไทรทอง ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ภาพเมื่อ 4 ธ.ค.2564)

4.ชายฝั่งเลียบ ถ.ทางหลวงชนบท ม.4 บ้านหินสามก้อน ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ชายฝั่งเลียบ ถ.ทางหลวงชนบท ม.4 บ้านหินสามก้อน ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ภาพเมื่อ 4 ธ.ค.2564)

เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตจากการสำรวจภาคสนามว่า สภาพชายฝั่งในพื้นที่โครงการยังไม่พบการกัดเซาะในระดับที่ส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม การสำรวจภาคสนามในครั้งนี้เป็นเพียงการบันทึกภาพและข้อมูลแบบ Snap shot เพียงชั่วเวลาเดียว ความเสียหายอาจเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หรือไม่ มิอาจทราบได้ จำเป็นต้องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งแบบละเอียดจึงจะทราบได้ถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งบริเวณนี้อย่างแท้จริง

หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการดังกล่าว Beach Lover จะนำมาเสนอในโอกาสถัดไป