ชาวบ้านยื่นหนังสือผู้ว่าฯหนุนสร้างเขื่อนหาดทรายรี

ที่มา: https://www.nationtv.tv/news/378848432

25 ตุลาคม 2564  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร มีกลุ่มประชาชน จำนวนกว่า 30 คน รวมตัวเพื่อยื่นหนังสือสนับสนุนโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้รับหนังสือ

โดยใจความสำคัญหนังสือที่ยื่นครั้งนี้ ระบุว่า  พวกเราในฐานะประชาชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ 7 ตำบลหาดทรายรี ซึ่งเป็นประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเป็นบริเวณริมชายฝั่งทะเลและบริเวณใกล้เคียง และล้วนเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งแก่ ทรัพย์สิน และวิถีชีวิตโดยตรงจากการโดนคลื่นซัดกัดเซาะมาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุม พวกเราได้ติดตามและร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

จนมาถึงปัจจุบันทางจังหวัดชุมพรโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ได้มีโครงการเขื่อนป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทรายรีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ พวกเราในฐานะประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการดังกล่าวโดยตรง และเป็น ผู้ที่อาศัยทำมาหากินอยู่กับธรรมชาติ คือ ท้องทะเลหาดทรายรีมาตั้งแต่เกิด จึง ขอขอบคุณและสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงที่มีส่วนช่วยผลักดันและสนับสนุนให้เกิดโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเล พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทรายรี เพราะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ และในอนาคตยังเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ท้องทะเลหาดทรายรี กลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้งหนึ่ง

นางสกุลตลา ไมตรีจิตร นายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี เปิดเผยว่า ด้วยพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทรายรีเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะ เนื่องจาก คลื่นลมในอ่าวไทย มีกำลังแรงและความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล ทำให้ประชาชนในพื้นที่และ ประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวชายฝั่งหมู่ที่ 5 ได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากคลื่นลม ทะเลและน้ำทะเลกัดเซาะมาเป็นระยะเวลานานจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุม พื้นที่บริเวณเขื่อน หน้าหาดทรายรี ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทางจังหวัดชุมพร โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรจึงได้มี โครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทรายรีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในกรณีที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งได้ผ่าน กระบวนการรับฟังความคิดเห็น กระบวนการประชาคม ประชาพิจารณ์ ก่อนจะดำเนินการจัดทำโครงการเขื่อน ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทรายรี

เทศบาลตำบลหาดทรายรีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มากที่สุด และได้รับทราบความประสงค์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงที่มีส่วนช่วยผลักดันและสนับสนุนให้เกิดโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเล พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทรายรี เพราะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับแหล่ง ท่องเที่ยวหาดทรายรี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้อีกด้วย