จ.สุราษฯ ค้านกำแพงกันคลื่นหาดดอนทะเล

ที่มา: https://www.facebook.com/สื่อเถื่อน-ข่าว-103046721697226/

เมื่อวันที่17 ส.ค. ที่ตำบลคันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนตำบลคันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีกิจกรรมรณรงค์ “ช่วยชีวิตหาดดอนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี” เพื่อปกป้องชายหาดบ้านดอนจากโครงการกำแพงกันคลื่นโดยกรมโยธาธิการฯ ที่ใช้งบประมาณกว่า 70,000,000 บาท ซึ่งชาวชุมชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากหาดดอนทะเลไม่ได้มีปัญหาการกัดเซาะชายหาดแต่อย่างใด

ประเด็นสำคัญ เมื่อสร้างกำแพงกั้นคลื่น ประชาชนมีความกังวลการกัดเซาะชายหาดจะเกิดขึ้นและชายหาดที่สำคัญของ สุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบ ความเป็นมา หาดดอนทะเล เป็นชายหาดสวยงาม ที่มีวิถชีวิตประมงริมชายฝั่ง มีการท่องเที่ยวริมชายหาดที่จัดการโดยชุมชน หาดดอนทะเลคือเเหล่งหาหอยขาวที่สำคัญของชุมชนตำบลคันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานีหาดเเห่งนี้ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งรุนเเรง พบว่าหาดงอกเฉลี่ยปีละ 3.3 เมตร สอดคล้องกับการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งที่ระบุว่า หาดดอนทะเล มีเสถียรภาพ ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งรุนเเรง กำหนดให้ใช้มาตรการปรับสมดุลชายหาดตามธรรมชาติเท่านั้น

เเต่กลับมีโครงการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่น ความยาว 1,291 เมตร ด้วยงบประมาณกว่า 70,000,000 บาท ซึ่งชาวชุมชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการดังกล่าว (ผลการสำรวจความเห็นของ อบต.คันธุลี เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 ต่อโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พบว่า ประชาชน ม.6 ในพื้นที่โครงการจำนวน 155 คน ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการโครงการจากการสำรวจ 195 คน)

อีกทั้งประชาชนในพื้นที่กังวลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ เช่น การทำให้ชายหาดหายไปอย่างถาวร เเหล่งหาดหอยถูกทำลาย(บริเวณชายหาดมีหอยขาว หอยเสียบ หอยตลับ เป็นเเหล่งรายได้ของชุมชน ) สูญเสียพื้นที่จอดเรือ วางอวน เเละการกัดเซาะชายฝั่งต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากโครงการปัจจุบัน กรมโยธาธิการฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการกลับไม่มีทีท่าที่จะยกเลิกโครงการดังกล่าวเเต่อย่างใด ทั้งๆที่ข้อมูลระบุหาดไม่มีการกัดเซาะ เเละประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ