กำแพงกันคลื่น หาดพระแอะ เกาะลันตาใหญ่

สวนสาธารณะหาดพระแอะ ตั้งอยู่ในหมู่ 3 บ้านโล๊ะบาหรา ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ที่ผ่านมาได้มีรายงานผ่านสื่อเพียงข่าวเดียวในปี 2557 ว่าหาดพระแอะถูกกัดเซาะจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตามข่าว https://www.thairath.co.th/content/436650

Beach Lover ลงพื้นที่ชายหาดพระแอะพบว่ามีการสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่งตามคำร้องขอจาก อบต.ศาลาด่าน เมื่อกันยายน 2558 โดยมีการลงนามสัญญาจ้างเมื่อ มีนาคม 2561

ภาพเมื่อ ตุลาคม 2563

โครงการป้องกันชายฝั่งบริเวณนี้เป็นรูปแบบกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดระยะทาง 260 เมตร และมีบางส่วนเลี้ยวเข้าไปในคลองพระแอะอีก 100 เมตร เป็นรูปแบบเขื่อนหินใหญ่เรียงเพื่อป้องกันตลิ่งริมคลอง

เอกสารสรุปโครงการฯ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

โดยรูปแบบของกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดนี้ คล้ายกับหลายๆแห่งที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการผ่านมาแล้วและที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น https://beachlover.net/กำแพงกันคลื่น-ณ-แหลมงู-เกาะลันตาน้อย/ และ https://beachlover.net/ข้อสังเกต-ม่วงงาม-2-5/ และ https://beachlover.net/หาดขั้นบันได-ชะอำ/

เอกสารสรุปโครงการฯ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
ภาพเมื่อ ตุลาคม 2563

จากการสำรวจภาคสนามพบว่ากำแพงกันคลื่นที่สร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมการก่อสร้าง เมื่อปี 2563 ด้วยงบประมาณ 45.756 ล้านบาท ยังอยู่ในสภาพดี โดยพบว่ามีทรายด้านหน้าหาดถูกหอบขึ้นมาถึงบันไดขั้นที่สี่จากด้านบน แต่พบความเสียหายของทางลาดลงทะเลบางส่วน

ทางลาดสำหรับลากเรือขึ้นลง (ภาพเมื่อ ตุลาคม 2563)
ทางลาดลงทะเลเสียหายบางส่วน (มือจับ) (ภาพเมื่อ ตุลาคม 2563)