กลุ่มคัดค้านเขื่อนกันคลื่นหาดแม่รำพึง แถลงไม่ยอมรับ เวทีประชามติ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/

กลุ่มคัดค้านเขื่อนกันคลื่นหาดแม่รำพึงแถลงไม่ยอมรับเวทีรับฟังความเห็น หลังรองผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานชิงกล่าวปิดเวที เผยมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยกมือแสดงความเห็นแต่ถูกปิดกั้น มีการเกณฑ์คนมาร่วมเวที จัดป้ายสนับสนุน และลงคะแนนที่ไม่เป็นธรรม การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันนี้จึงเป็นโมฆะ เตรียมบุกกรมโยธาธิการฯ ให้ยกเลิกโครงการโดยเร็วที่สุด

เวลา 14.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นประธานเปิดเวทีประชุมรับฟังความเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเล หาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.เพชรบุรี กลุ่ม Beach for life กลุ่ม Saveหาดแม่รำพึง กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด ประชาชนในหมู่ 5 ต.แม่รำพึงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเวทีกว่า 300 คน

บรรยากาศเวทีในช่วงแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการสลับสับเปลี่ยนการให้ข้อมูลจากทางกรมโยธาธิการฯ และกลุ่มผู้คัดค้านและกลุ่มผู้เห็นด้วยกับการก่อสร้างในการให้ข้อมูลประชาชนที่เข้าร่วมรับฟัง จนกระทั่งเวลาประมาณ 16.40 น. พิธีกรในเวทีได้กล่าวเรียนเชิญ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งประธานในพิธีได้กล่าวปิดท้ายเวที ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วย ว่ายังมีการให้ข้อมูลไม่ครบรอบด้าน เจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญในเรื่องของสภาพพื้นที่และการกัดเซาะจากคลื่นของหาดแม่รำพึง และนักวิชาการที่เห็นแย้งซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจของประชาชนที่จะลงคะแนนหยั่งเสียงในช่วงท้ายของเวที

ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ได้กล่าวปิดเวทีโครงการ โดยกล่าวว่า ในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณความเห็นทุกภาคส่วน สิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้มีทั้งข้อมูลบวกและลบ และผลการลงคะแนนในวันนี้ จะได้ส่งข้อมูลจริงให้ทางกรมฯ ได้พิจารณา หากท่านเห็นว่าโครงการไหนรับ ไม่เหมาะ ไม่ควร เรามีทางออกที่จะชี้ขาดข้อพิพาททั้งหมดนี่คือสิ่งที่ยุติธรรม ไม่มีความเห็นใดที่ปราศจากความขัดแย้งแต่ศาลปกครองจะเป็นทางออกของประชาชนเสมอ เช่นในเคสของจังหวัดสงขลา ศาลปกครองก็พิพากษาให้โยธาธิการและผังเมืองพ่ายแพ้ ส่วนของอ่าวน้อย ศาลก็พิพากษาให้โยธาธิการและผังเมืองชนะ นี่คือเรื่องของการบริหารบ้านเมือง 

จากนั้น ได้ให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้ไปทำการลงประชามติ ซึ่งต่อมา นายนราวิชญ์ กิตติพงษ์ธนกิจ แกนนำกลุ่ม Saveหาดแม่รำพึง, นายอภิศักดิ์ ทัศนีย์ จากกลุ่ม Beach for life และนางจินตนา แก้วขาว กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูดได้ร่วมกันแถลงว่า การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการนี้ไม่ชอบธรรม มีการเกณฑ์คนมาร่วมเวที จัดป้ายสนับสนุน มีการลงคะแนนที่ไม่เป็นธรรมตามกระบวนการ ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นอย่างที่ปรากฏ กรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง และนักวิชาการ ยกมือขอแสดงความคิดเห็นแต่กลับปิดเวทีกะทันหัน ทำให้เวทีนี้ไม่มีความชอบธรรม และผลจากการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามนั้นต้องเป็นโมฆะ เพราะมีการให้ประชาชนในพื้นที่ไปหย่อนใบแสดงความคิดเห็นในกล่องที่ 4 ซึ่งเป็นกล่องของผู้ที่ไม่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้เครือข่ายที่เข้าร่วมเวทีและไม่เห็นด้วยกับโครงการ เห็นว่า การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ต้องเป็นโมฆะ และเครือข่ายจะเดินทางไปยังกรมโยธาธิการฯ เพื่อให้ยกเลิกโครงการโดยเร็วที่สุด

ในท้ายสุดในส่วนของการนับคะแนนการออกเสียงยังคงดำเนินการไปตามปกติโดยผลการออกเสียงลงประชามติพบว่า มีผู้เห็นด้วยกับโครงการฯ ดังกล่าว 138 คน ไม่เห็นด้วย 51 คน บัตรเสีย 1 ใบ รวมมีผู้ออกเสียงลงประชามติในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 190 คน