กรมโยธาฯ ระดมเปิดรับฟังความคิดเห็น 4 วัน 4 โครงการ

ที่มา: https://www.facebook.com/Beachforlife.BFL

จากเอกสารการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ในวันที่ 3-6 สิงหาคม กรมโยธาธิการเเละผังเมืองจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นจำนวน 4 โครงการใน จ.ชุมพร ได้เเก่

1) โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเเนวทางการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งบ้านหนองทองดี 1 ถึงบ้านจมูกโพรง ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่ 3 สิงหาคม 2564

2) โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเเนวทางการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลวงชนบท ชพ.4012 บ้านหินสามก้อน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที 4 สิงหาคม 2564

3) โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเเนวทางการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งเลียบทางหลวงชนบท ชพ. 4012 บริเวณด้านเหนือสำนักสงฆ์เขาไทรทอง ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่ 5 สิงหาคม 2564

4) โครงการประเมินผลกระทบเเละติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งบ้านผาเเดง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ความน่าสนใจของโครงการเหล่านี้ คือ การเร่งรีบในการจัดประชุมโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการประเมินผลกระทบเเละติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งบ้านผาเเดง ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งพึ่งได้ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เเละโครงการดังกล่าวมีการของบประมาณภายในใต้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการตั้งใหม่ของกรมโยธาธิการฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก https://beachlover.net/เปิดงบโครงการป้องกันชายฝั่งที่ขอตั้งใหม่ปี-2565/