คลื่นแตกตัวแบบไหนบ้าง?

เราสามารถจำแนกการแตกตัวของคลื่นทะเลได้เป็นสี่ลักษณะ (ในบางตำราอาจแยกเป็นสามลักษณะโดยรวบเอา collapsingและ surging ไว้ด้วยกัน) แตกต่างกันตามคุณลักษณะของคลื่นและสัณฐานชายฝั่ง

(A) Spilling: คลื่นที่มีความชันน้อย เมื่อเข้าสู่ชายหาดที่มีความลาดชันน้อยๆ จะเกิดการแตกที่ยอดเป็นฟองและต่อเนื่องลงมาที่ด้านหน้าของคลื่นจนกระทั่งคลื่นนั้นสลายไป

(B) Plunging: เมื่อความชันของคลื่นและชายหาดเพิ่มขึ้น คลื่นจะสูงขึ้นและยอดจะโค้งไปด้านหน้าและโผลงมาทำให้หน้าคลื่นเป็นรูปโค้งเว้า

(C) Collapsing: เป็นส่วนผสมของการแตกตัวของคลื่น แบบ B และ D โดยสันของคลื่นจะไม่แตกตัวเต็มที่ แต่ยังมีการม้วนโค้งไปด้านหน้า พร้อมทั้งเกิดการแตกตัวที่ฐานคลื่นบางส่วน

(D) Surging: เมื่อความชันของคลื่นและชายหาดมีค่ามาก คลื่นจะยกตัวสูงมากขึ้นเช่นเดียวกับการโผ แต่ที่ฐานคลื่นจะซุกเข้าหาพื้นหาดจนคลื่นสลายไป

ประเภทของคลื่นแตก (Carl H. Hobbs, 2012)