เกริ่นเรื่อง “การเดินทางของเม็ดทราย”

การเดินทางของเม็ดทราย คือเรื่องราวที่แต่งขึ้นโดยแทรกข้อเท็จจริงผสมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทะเลและชายหาด ชื่อตัวละครอาจเหมือนหรือคล้ายกับประสบการณ์ของผู้เขียนเพื่อไม่ต้องลำบากในการคิดคาแรคเตอร์ของตัวละคร มันอาจจะไปเหมือนหรือคล้ายกับใคร ถ้าชอบก็ดีไป แต่ถ้าไม่ชอบก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

ผู้เขียนมิอาจหาคำจำกัดความ และไม่ต้องการจำกัดความของเรื่องแต่งนี้ว่าเป็นงานเขียนประเภทใด เอาเป็นว่า อยากเขียนมันออกมาแบบนี้ เพื่อเป็นบันทึกการเดินทางในรูปแบบที่แทรกข้อมูล องค์ความรู้ แบบไม่หนักหัวมากนัก 

ผู้เขียนมิอาจระบุได้ว่า การเดินทางของเม็ดทรายนี้ จะเดินกันไปถึงเมื่อไหร่ และเดินกันไปกี่ตอน นานกี่เดือน เอาเป็นว่า มีเวลาเขียนก็จะเขียนมันทิ้งไว้ 

ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านที่ต้องการอ่านเอาความรู้ ไปตามอ่านข้อมูลเชิงลึกได้ใน Link ที่แนบมากับเนื้อหา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลใน www.beachlover.net นี้อยู่แล้ว

สุดท้าย หวังว่าผู้อ่านจะได้เสพความรู้เรื่องการพังทลายของชายหาดไปพร้อมๆกับงานเขียนนี้ จะสนุกกับมันหรือไม่นั้น แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน แต่ผู้เขียนนั้น Enjoy กับงานเขียนชิ้นนี้มากพอๆกับการออกย่ำทรายไปตามชายหาดทั้งในและต่างประเทศ และเมื่อสองงานที่ผู้เขียน Enjoy มากพอๆกันได้มาเจอกัน “การเดินทางของเม็ดทราย” จึงเริ่มต้นขึ้น