วิทยาศาสตร์พลเมืองเพื่อการติดตามชายหาด

พื้นที่ชายฝั่งกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ และกิจกรรมของมนุษย์ การติดตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการและการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ วิทยาศาสตร์พลเมือง ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพชายหาด ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ และเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาชายฝั่ง ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์พลเมืองสำหรับการติดตามชายหาด: ตัวอย่างโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองสำหรับการติดตามชายหาด: วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (Citizen Science) มีส่วนช่วยงานเชิงนโยบายในหลายด้าน ดังนี้: ตัวอย่างโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองที่ช่วยงานเชิงนโยบาย: ความท้าทายและข้อควรพิจารณา: ทิศทางในอนาคต: สรุป: วิทยาศาสตร์พลเมืองได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในฐานะเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการติดตามชายหาด นำเสนอประโยชน์และโอกาสที่หลากหลาย โดยการรับมือกับความท้าทายและยอมรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์พลเมืองสามารถมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการทำความเข้าใจและปกป้องสภาพแวดล้อมชายฝั่งของเรา วิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองในประเทศไทย จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วมของประชาชน

Beachlover

June 23, 2024

ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายหาดม่วงงาม [24 ก.ค.2564]

เครือข่าย Save หาดม่วงงาม ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายหาดม่วงงามต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่กลางปี 2563 ซึ่งครอบคลุมช่วง ก่อนมรสุม ช่วงมรสุม และปลายมรสุม โดยในวันที่ 24 ก.ค. 2564 ถือเป็นครั้งที่ 14 แล้ว มีชาวบ้านม่วงงาม เเวะเวียนมาร่วมวัดหาด เรียนรู้การเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของหาดม่วงงาม สำหรับการติดตามสภาพชายหาดม่วงงามนั้น เป็นกิจกรรมที่ทำโดยระบบอาสาสมัครต่อเนื่องกันมา พร้อมๆกับวาระที่มีการนำคดีม่วงงามขึ้นส่งศาลปกครองจังหวัดสงขลา ติดตามเรื่องราวในคดีได้จาก โพสเก่าๆ โดยค้นหาจาก Search Icon ทางมุมขวาบนของเวบ และอ่านคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้จาก https://beachlover.net/คุ้มครอง-ม่วงงาม/ ทีมงาน Save หาดม่วงงาม ยืนยันจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลต่อเนื่องทุกเดือนว่า ชายหาดม่วงงามนั้นมีเสถียรภาพ โครงการกำเเพงกันคลื่นที่กรมโยธาฯ เคยอ้างว่าจำเป็นต้องสร้างมิฉะนั้นน้ำทะเลจะกัดเซาะมาถึงถนน ในวันนี้ผ่านไปปีกว่าแล้ว จากข้อมูลสำรวจยืนยันชัดเจนว่าหาดม่วงงามไร้การกัดเซาะชายฝั่งรุนเเรง หาดทรายกว้าง มีเเนวผักบุ้งทะเลขึ้นปกคลุม

Beachlover

July 26, 2021

เปิดพื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่ ณ ชายหาดมหาราช [21 มี.ค.2564]

Beach lover และ เครือข่าย Beach for life ได้เปิดห้องเรียนชายหาด ติดอาวุธทางปัญญาให้กับชุมชนชายฝั่ง ณ ชายหาดมหาราช อ.สทิงพระ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ธรรมชาติของชายหาด ภัยคุกคามชายหาด โครงสร้างป้องกันชายฝั่ง การติดตามชายหาด และการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยช่วงบ่ายได้มีการสอนชาวบ้านในชุมชนให้สามารถติดตามข้อมูลชายหาดได้ด้วยตนเอง ผ่านอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองแบบง่ายๆและบันทึกข้อมูลลงใน Application BMON

Beachlover

March 22, 2021

ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายหาดม่วงงาม [19ม.ค.2564]

เครือข่าย Save หาดม่วงงาม ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายหาดม่วงงามต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่กลางปี 2563 ซึ่งครอบคลุมช่วง ก่อนมรสุม ช่วงมรสุม และปลายมรสุม โดยในวันที่ 19 มกราคม 2564 ถือเป็นครั้งที่ 8 แล้ว

Beachlover

January 20, 2021