เร่งสำรวจสถานภาพชายฝั่ง และสิ่งก่อสร้างริมทะเลเกาะแต้ว

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) สำรวจและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่บริเวณหาดบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดสะกอม ผลการสำรวจพบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหลายแบบ เช่น เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง เขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง กำแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง เป็นต้น และไม่พบการชำรุดของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง นอกจากนี้ด้านหลังโครงสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งบริเวณหาดบ่ออิฐ พบการสะสมตัวของตะกอนทรายในลักษณะทางธรณีสันฐานแบบสันดอนเชื่อมเกาะ (tombolo) อีกทั้งหาดบ่ออิฐ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

Beachlover

May 7, 2021

พาสำรวจชายฝั่งด้านใต้พังงาติดขอบเกาะภูเก็ต สภาพดีไม่มีกัดเซาะ

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ สำรวจระบบหาด ๒ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) ระบบหาดหาดบ้านท่านุ่น (T7E๒๐๒) ท้องที่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง เป็นหาดทรายสีน้ำตาลอ่อน เม็ดทรายละเอียด น้ำทะเลใส กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ อุณหภูมิ​บริเวณ​ชายหาด ๓๕ องศาเซลเซียส​ ความเร็วลม ๖.๘ กม./ชม. ลักษณะ​คลื่นเป็นคลื่นลม อัตราคลื่น​กระทบ​ฝั่ง​ ๑๔ ครั้ง​/นาที สภาพอากาศท้องฟ้าครึ้มเมฆฝน ยังไม่มีฝนตก ขยะชายหาดที่มากับน้ำทะเลพบเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และประมงชายฝั่งขนาดเล็ก เช่น ตกปลา วางอวน หาจักจั่นทะเล ไม่พบนักท่องเที่ยว ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งหรือการก่อสร้างเพื่อป้องกัน​การกัดเซาะ​ชายฝั่งเพิ่มเติม (๒) ระบบหาดบ้านท่านุ่น (T8B๒๔๗) ท้องที่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง เป็นหาดทรายสีน้ำตาลอ่อน เม็ดทรายละเอียด น้ำทะเลใส กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศตะวันออกอุณหภูมิ​บริเวณ​ชายหาด […]

Beachlover

May 7, 2021

สำรวจชายฝั่งบ้านเกาะเพชร ทะเลหัวไทรช่วงนี้ไม่กัดเซาะ

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) สำรวจและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-หาดสมิหลา ระยะทาง ๑๙.๐๓ กม. ผลการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งเป็นหาดทรายสมดุล ไม่พบปัญหาการกัดเซาะ โดยมีโครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นนอกชายฝั่งตลอดแนวชายฝั่ง มีการใช้ประโยชน์ของชาวประมงชายฝั่งสำหรับเป็นที่จอดเรือและค้าขายอาหารทะเลสด

Beachlover

May 3, 2021

ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายหาดตะโละกาโปร์ [30 เม.ย. 2564]

วันที่ 30 เมษายน 2564 ทีมเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลรูปตัดชายหาดตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อตรวจวัดการเปลี่ยนเเปลงของชายหาด ก่อนหน้านี้ สภาพชายหาดถูกกัดเซาะเพราะโครงสร้างอาคาร อบต.เก่า เเละต้นสนที่ล้ม ทำให้โครงสร้างเหล่านั้นเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งหาดตะโละกาโปร์ ความยาว เกือบ 500 เมตร ในเดือนนี้ผ่านมรสุมไปเเล้ว เเต่ยังพบร่องรอยของการกัดเซาะชายฝั่งอันเป็นผลจากตัวกระตุ้นที่กล่าวมา เเละยังไม่ได้รับการเเก้ไข หรือรื้อถอนโครงสร้างที่รบกวนสมดุลชายฝั่งเเต่อย่างใด

Beachlover

May 2, 2021

ชายฝั่งเทพา ตะกอนทรายคืนหลังมรสุม

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ ผลการสำรวจพบ ร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง อาจเริ่มต้นจากเขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำเทพา (Jetty) เขื่อนกันทรายและคลื่นนอกชายฝั่ง ทำให้เกิดการกัดเซาะต่อเนื่องจากโครงสร้างดังกล่าว อีกทั้งโครงสร้างเขื่อนหินทิ้งริมและกำแพงกันคลื่นชายฝั่งของผู้ประกอบการภาคเอกชนก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่กระตุ้นทำให้เกิดกัดเซาะต่อเนื่องจากจุดสิ้นสุดโครงสร้างอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบการสะสมตัวของตะกอนทรายและการฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่งในบางพื้นที่

Beachlover

May 1, 2021

พาสำรวจชายฝั่งทะเลภาคใต้ หาดชลาทัศน์ ทะเลสงขลา

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดชลาทัศน์ ผลการสำรวจพบว่าชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นหาดทรายสมดุล มีการฟื้นฟูของเนินทรายชายฝั่งและการสะสมตัวของตะกอนทรายชายหาด และยังพบร่องรอยของการกัดเซาะชายฝั่งในช่วงฤดูลมมรสุม ปัจจุบันเริ่มมีการก่อตัวของเนินทราย การสะสมตัวของตะกอนทราย ภายหลังหมดลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านมา อีกทั้งชายหาดชลาทัศน์ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวชายหาด และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

Beachlover

April 30, 2021

พาสำรวจชายฝั่งทะเลตะวันออก หาดดวงตะวัน

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจติดตามสถานภาพชายหาด “หาดดวงตะวัน” ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งอยู่ในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตะวันออกตอนล่าง (T1) ระบบกลุ่มหาดกร่ำ-เพ (T1J) ระบบหาดเพ (T1J030) ผลการสำรวจพบว่า หาดดวงตะวัน เป็นชายหาดที่อยู่ด้านทางทิศตะวันออกของปากน้ำแกลง ซึ่งมีเขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำ (Jetty) ๑ คู่ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นหาดทรายแบบหาดยาว (long beach) ยาวหลายกิโลเมตรขนานไปกับแผ่นดิน ชายหาดวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก ตะกอนทรายที่พบบริเวณหาดมีขนาดตั้งแต่ละเอียด-หยาบ การคัดขนาดปานกลาง ตะกอนทรายที่พบมีสีน้ำตาลอ่อน สุดหาดไปทางด้านทิศตะวันตกเป็นปากน้ำแกลง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ที่อยู่อาศัย และพื้นที่สาธารณะ พบโครงสร้างริมชายฝั่งประเภทกำแพงกันคลื่นริมชายหาดแบบตั้งตรง แบบลาดเอียง และแบบหินทิ้งริมชายฝั่ง (พบทางทิศตะวันตกของหาด) นอกจากนั้นยังพบถนนเลียบชายหาดระยะประชิดตลอดระยะทางประมาณ ๑.๔ กม. จากการสำรวจยังพบถนน และโครงสร้างริมชายฝั่งยังคงถูกกัดเซาะหลายตำแหน่ง ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง กำลังดำเนินการตามโครงการป้องชายฝั่งพร้อมปรับภูมิทัศน์หาดดวงตะวันระยะทาง […]

Beachlover

April 30, 2021

พาสำรวจแนวชายฝั่งสุดแดนตะวันออก หาดไม้รูดถึงหาดบานชื่น

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจสถานภาพชายฝั่งและโครงสร้างริมชายฝั่ง บริเวณหาดบานชื่น (หาดมะโร) ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งอยู่ในระบบกลุ่มหาดหลักทะเลอ่าวไทยตะวันออกตอนล่าง (T๑) ระบบกลุ่มหาดบ้านหาดเล็ก-ไม้รูด (T๑A) ระบบหาดบ้านคลองสน-หาดบานชื่น (T๑A00๔) ผลการสำรวจหาดบานชื่นมีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย ชายหาดวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ตะกอนทรายขนาดละเอียดมาก-ปานกลาง ตะกอนทรายมีสีขาว น้ำทะเลสีฟ้า สุดหาดไปทางด้านทิศเหนือเป็นปากคลองมะโร มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นแหล่งท่องเที่ยว (หาดบานชื่น จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จ.ตราด) มีร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า ที่อยู่อาศัย และพื้นที่สาธารณะ พบโครงสร้างริมชายฝั่งประเภทกำแพงกันคลื่นริมชายหาดแบบตั้งตรงและแบบลาดเอียง ซึ่งพบได้ตั้งแต่บริเวณปากคลองมะโรยาวไปทางตอนใต้ของหาด ระยะทางประมาณ ๒ กม. โครงสร้างบางตำแหน่งเกิดการทรุดตัวของพื้นคอนกรีต ยังไม่มีการซ่อมแซม

Beachlover

April 30, 2021

ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายหาดม่วงงาม [25 เม.ย.2564]

เครือข่าย Save หาดม่วงงาม ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายหาดม่วงงามต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่กลางปี 2563 ซึ่งครอบคลุมช่วง ก่อนมรสุม ช่วงมรสุม และปลายมรสุม โดยในวันที่ 25 เม.ย. 2564 ถือเป็นครั้งที่ 11 แล้ว มีชาวบ้านม่วงงาม ว่าที่นายกเทศบาลม่วงงาม ว่าที่ สท. เเละคนอื่นเเวะเวียนมาร่วมวัดหาด เรียนรู้การเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของหาดม่วงงาม

Beachlover

April 26, 2021

ปลายสุดแหลมตาชีสุดสวย ไม่พบแนวกัดเซาะชายฝั่ง

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) สำรวจเก็บข้อมูล และติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ปลายสุดแหลมตาชี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมโพธิ์-บางมะรวด ผลการสำรวจพื้นที่มีการสะสมตัวของตะกอนทรายจำนวนมาก มีลักษณะปลายแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล ซึ่งมีชื่อเรียกทางธรณีสัณฐานว่า สันดอนจะงอย (sand spit) เป็นสันดอนที่โผล่พ้นน้ำ มีรูปร่างยาวแคบเหมือนกับแหลมงอกยื่นยาวจากชายฝั่งออกไปในทะเล มีทิศทางเกือบขนานไปกับแนวชายฝั่ง ส่วนปลายของสันดอนมีรูปร่างโค้งงอ เป็นจะงอยหรือตะขอ เกิดจากอิทธิพลของกระแสน้ำเรียบชายฝั่ง (longshore current) สันดอนจะงอยนี้ยังเป็นพื้นที่กันลมมรสุมและคลื่นลมให้กับอ่าวปัตตานีอีกด้วย ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งปลายสุดแหลมตาชีมีการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวชายหาด และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งเป็นพื้นที่จอดเรือประมงชายฝั่ง

Beachlover

April 26, 2021
1 2 4