ติดตามสถานภาพชายฝั่ง หาดเกาะยาว นราธิวาส

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) สำรวจ ติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หาดเกาะยาว ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส อยู่ในระบบหาดเขาตันหยง-ตากใบ ผลการสำรวจพบว่า ลักษณะทางกายภาพชายฝั่งเป็นหาดทราย มีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งแบบลากูน (lagoon) ด้านหลังชายฝั่งและหรือสันดอนทรายพบว่ามีสภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและแหล่งทำประมงน้ำกร่อย พร้องทั้งเป็นที่จอดเรือเพื่อหลบคลื่นลมในช่วงมรสุมของชุมชุนชายฝั่งในพื้นที่ และพื้นที่แนวชายฝั่งส่วนใหญ่บริเวณนี้ประกอบด้วยโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ รอดักทราย (Groin) และเขื่อนหินทิ้ง (revetment) ซึ่งไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าว และเขื่อนหินทิ้งบางส่วนถูกปกคลุมด้วยตะกอนทราย อีกทั้งชายหาดเกาะยาว มีการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวชายหาด และพักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

Beachlover

April 4, 2022

ชมหาดสวยบนเกาะกูด

เกาะกูดเป็นเกาะที่อยู่สุดท้ายทางทิศตะวันออกของประเทศไทยในน่านน้ำทะเลตราด และมีความใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเกาะช้างในจังหวัดตราด หรือเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ความสนใจของเกาะกูดแห่งนี้ กลับไม่ใช่ขนาดที่ใหญ่โตแต่อย่างใด เพราะทะเลสีเทอร์ควอยซ์ของเกาะกูดนั้นคือมนต์เสน่ห์ ที่ทำให้เกาะกูดกลายเป็นสวรรค์ของคนรักทะเลที่มักเดินทางมาสัมผัสความสงบงามท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวประมงบนเกาะกูดกันอยู่เสมอ (https://thai.tourismthailand.org/Attraction/เกาะกูด) ฝั่งตะวันออกของเกาะกูดมีลักษณะกายภาพเป็นหาดหิน หน้าผาหิน ส่วนหาดทรายและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมจะตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เป็นเกาะที่มีจุดชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามจากหลากหลายมุมมอง Beach Lover ขอพาชมชายหาดบางส่วนทางทิศใต้ฝั่งตะวันตกของเกาะ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้ง 7 ชายหาดดังนี้

Beachlover

April 4, 2022

พาสำรวจสถานภาพชายหาดปะนาเระ ทะเลปัตตานี

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) สำรวจ และเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หาดปะนาเระ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมโพธิ์-บางมะรวด ผลการสำรวจพบว่า ลักษณะเป็นหาดทรายสมดุล เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวของรอบปีเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และเดือนเมษายน ๒๕๖๕ หาดทรายและชายฝั่งมีการปรับสภาพเข้าสู่สมดุลหลังผ่านช่วงมรสุมประจำปี ซึ่งพื้นที่แนวชายฝั่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนกันทรายและคลื่น ๑ คู่ และรอดักทราย ๓ ตัว และไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าว อีกทั้งชายหาดปะนาเระ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการท่องเที่ยวชายหาด และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

Beachlover

April 1, 2022

ติดตามผลกระทบโครงสร้างเขื่อนริมตลิ่งหาดมหาราช สงขลา

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ติดตามสถานภาพการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่งหาดมหาราช เทศบาลตำบลจะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ระยะทาง ๑,๑๐๒ เมตร พบว่าหลังมรสุมมีตะกอนทรายกลับคืนมามาก เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่พบมีการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณทางด้านทิศเหนือของจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างฯ ระยะทางยาวประมาณ ๒๒๕ เมตร ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงมรสุมและคลื่นลมแรง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ทั้งนี้ จะมีการติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเลต่อไป

Beachlover

March 19, 2022

พาสำรวจ ติดตามการเปลี่ยนแนวชายฝั่ง ระบบหาดเขตท้ายเหมือง

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบหาด ท้องที่ จ.พังงา ๒ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) ระบบหาดใต้แหลมหินเรือใบ (T7D199) ท้องที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง ลักษณะเป็นหาดทราย สัณฐานชายฝั่งเริ่มต้น และสัณฐานชายฝั่งสิ้นสุดเป็นหาดหิน ความยาวของระบบหาด ๐.๗๕ กม. กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ ลักษณะคลื่นเป็นคลื่นงัน อัตราคลื่นกระทบฝั่ง ๕ ครั้ง/นาที และ (๒) ระบบหาดอ่าวคลองเรียน (T7D198) ท้องที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง ลักษณะเป็นหาดทราย สัณฐานชายฝั่งเริ่มต้น และสัณฐานชายฝั่งสิ้นสุดเป็นหาดหิน และพบกากแร่สีดำปนกับทรายชายหาด ความยาวของระบบหาด ๒.๒๖ กม. กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ ลักษณะคลื่นเป็นคลื่นงัน อัตราคลื่นกระทบฝั่ง ๖ ครั้ง/นาที ชายหาดมีความลาดชัน ๔ […]

Beachlover

February 28, 2022

หาดบางเทา สวยสมดุลไม่พบการเปลี่ยนแปลงชายหาด

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจลักษณะสัณฐานชายฝั่ง ความกว้าง และความลาดชันชายหาดบางเทา ซึ่งอยู่ในระบบหาดอ่าวบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยสำรวจรังวัดทำภาพตัดขวางชายหาดด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ซึ่งได้รับการสนับสนุนระบบโครงข่ายดังกล่าวจากกรมแผนที่ทหาร ในการสำรวจครั้งนี้ใช้เครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS (Global Navigation Satellite System) ซึ่งค่าพิกัดที่ได้จะมีความถูกต้องสูง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและประเมินความเปราะบางของพื้นที่ต่อการกัดเซาะชายฝั่ง โดยสำรวจ ๓๖ แนว ระยะห่างระหว่างแนว ๒๐๐ เมตร ครอบคลุมระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ ๖.๕ กม. โดยวันนี้สามารถสำรวจสัณฐานชายหาดได้ ๑๘ แนว พบว่าชายหาดบริเวณด้านทิศเหนือมีความกว้าง ๒๐-๓๕ เมตร และมีความลาดชันชายหาด ๖-๘ องศา ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง ชายหาดมีความสมดุล มีการใช้ประโยชน์ชายหาดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางน้ำ

Beachlover

February 23, 2022

หาดแม่พิมพ์ น้ำทะเลใสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พบคราบน้ำมัน

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีรับแจ้งเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณหาดแหลมแม่พิมพ์ ต.กร่ำ จ.ระยอง จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านบริเวณจุดเกิดเหตุ ทราบว่าพบตะกอนสีดำในช่วงเช้า ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยพบมาก่อน โดยผลการสำรวจชายหาดเบื้องต้นพบว่า สภาพน้ำทะเลเป็นปกติ ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมันในน้ำทะเลและบริเวณชายหาด ส่วนลักษณะตะกอนสีดำที่พบบนชายหาด ไม่มีกลิ่นน้ำมัน พบประปรายระยะทาง ๑ กม. จากนั้นได้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั่วไป พบอยู่ในเกณฑ์ปกติ (มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ ๔ เพื่อการนันทนาการ)​ ส่วนการวิเคราะห์การปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนจะนำน้ำทะเลและดินตะกอนไปวิเคราะห์โดยละเอียดต่อไป

Beachlover

February 18, 2022

สำรวจสภาพชายฝั่งบ้านมาบบัว ชายฝั่งทะเลระโนด

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่งพื้นที่แนวชายฝั่ง ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา มีความยาวชายฝั่งประมาณ ๑๓.๒๑ กม. ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา ผลการสำรวจพบว่า มีลักษณะทางกายภาพชายฝั่งเป็นหาดทราย พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดในช่วงลมฤดูมรสุม บริเวณบ้านมาบบัว ม.๙ ต.ท่าบอน ระยะทางประมาณ ๑๐๕ เมตร ส่งผลกระทบทำให้ถนนชำรุดพังเสียหายไม่สามารถสัญจรได้ ปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งบริเวณดังกล่าวมีการสะสมของตะกอนทรายกลับคืน ซึ่งเป็นการปรับสมดุลโดยธรรมชาติบนหาดทราย นอกจากนี้ยังพบโครงสร้างชายฝั่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ๓ ประเภท ประกอบด้วย เขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง หินทิ้งริมชายฝั่ง และกำแพงกันคลื่นคอนกรีตแบบตั้งตรง ตลอดแนวชายฝั่ง ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่อื่น

Beachlover

January 27, 2022

ชม 10 หาดสวยแห่งเมืองตรัง

Beach Lover มักพาชมชายหาดที่ถูกคุกคามทั้งจากภัยธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์มามาก วันนี้ขอพาชมชายหาดสวยๆงามกันบ้าง เพื่อกระตุ้นเตือนว่า หาดทรายของเราสวยสมบูรณ์ขนาดไหน อย่าให้ชายหาดเหล่านี้เหลือเพียงตำนาน เราควรช่วยกันดูแลพร้อมทั้งส่งต่อธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้เป็นมรดกต่อไปยังรุ่นลูกหลาน

Beachlover

January 26, 2022

ติดตามสถานภาพแนวชายฝั่ง สุดปลายด้ามขวานทะเลอ่าวไทย

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) สำรวจ เก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่งพื้นที่หาดเสด็จ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส อยู่ในระบบหาดเขาตันหยง-ตากใบ ผลการสำรวจพบว่า ลักษณะทางกายภาพชายฝั่งเป็นหาดทราย มีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งแบบลากูน (lagoon) ด้านหลังชายฝั่งและหรือสันดอนทรายพบว่ามีสภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์ และพื้นที่แนวชายฝั่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) แม่น้ำโกลก (ซึ่งอยู่ฝั่งเขตประเทศไทย ๑ ตัว และฝั่งเขตประเทศมาเลเซีย ๑ ตัว) รอดักทราย (Groin) และเขื่อนหินทิ้ง (revetment) ซึ่งไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าว

Beachlover

January 21, 2022
1 2 9