พาดูหาดกระสอบ ณ Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น

Beach Lover ได้มีโอกาสสำรวจชายหาดของจังหวัด Miyazaki บนเกาะคิวชู ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น ในหลายพื้นที่ ครั้งนี้นี้ขอพาชมหาดกระสอบทราย ที่ไม่มีสภาพของกระสอบทรายปรากฎให้เห็นเลยแม้แต่น้อย เนินทรายกว้างที่เห็นในภาพแบบนี้คือหาดธรรมชาติ ที่แท้จริงแล้วด้านล่างเป็นกระสอบทรายขนาดใหญ่ ยาว 20 เมตร กว้าง 4.3 เมตร และสูง 1.5 เมตร จำนวน 3 ท่อนวางซ้อนกันเป็น 2 ชั้น เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ทางญี่ปุ่นใช้มาตราการแบบนี้ ในบริเวณนี้เหตุเพราะอยากให้สภาพธรรมชาติของชายหาดยังคงดำรงอยู่ นอกจากนั้นพื้นที่ชายหาดด้านในก็ยังคงให้เป็นสภาพของป่าชายหาดที่สมบูรณ์เพื่อเป็นปราการธรรมชาติป้องกันคลื่นลมและการกัดเซาะชายฝั่งอีกชั้นหนึ่งด้วย น่าสนใจว่า มาตราแบบเดียวกันนี้ที่ทางเทคนิคแล้วไม่ได้ยากเย็นอะไร กลับไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเลย ตามจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการสูญเสียชายหาดทางธรรมชาติไปกับการอยู่รอดของมนุษย์ ทั้งคู่อยู่ร่วมกันได้ด้วยมาตรการที่เหมาะสม แต่รัฐไทยกลับไม่เคยหยิบยื่นทางเลือกนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในทางรอด เพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของไทยเลยแม้แต่น้อย

Beachlover

June 15, 2022

แก้แบบ แก้โครงสร้างกันอีกรอบ @ The Regent Cha-Am

ในปี 2558 กรมเจ้าท่าได้จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี โดยมีการถมทรายชายหาดกว้าง 50 เมตร โดยฝังถุงทรายไว้ที่ระยะห่างฝั่งประมาณ 25 เมตร ตามรูปแบบที่ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ออกแบบไว้เมื่อตุลาคม 2556 และส่งมอบให้กรมเจ้าท่าไปดำเนินการต่อ โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จไปเมื่อ พ.ย.2560 ปรากฏว่าหลังก่อสร้างแล้วเสร็จไปเพียง 1 ปี ทรายที่เสริมไว้ถูกพัดพาหายไปอย่างรวดเร็วจนถึงแนวถุงทรายที่เคยมีทรายปกคลุมอยู่ ถุงทรายเริ่มเกิดความเสียหายและก่อให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม โรงแรมรีเจ้นท์ชะอำบีชรีสอร์ท ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานนี้โดยตรง พบว่าเกิดอันตรายต่อผู้มาพักที่โรงแรมตลอดจนผู้ใช้ชายหาดอื่นๆ แขกมาเข้าพักลดน้อยลงเพราะชายหาดหน้าโรงแรมไม่สวยงาม ลงเล่นน้ำไม่ได้ จึงมีหนังสือถึงกรมเจ้าท่าขอให้พิจารณาตามข้อเสนอ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ (1) ทำการรื้อถุงทรายหน้าโรงแรมออกทั้งหมด (2) ทำการย้ายหัวหาดตามแบบแก้ไขของกรมเจ้าท่าในส่วนของทิศเหนือขยับขึ้นมาจนสุดแนวรั้วของโรงแรมรีเจ้นท์ ชาเล่ต์ และ (3) โรงแรมทราบดีถึงผลกระทบที่อาจตามมาจากข้อเสนอนี้ตามข้อ 1 และ 2 และยอมรับในการที่น้ำทะเลจะรุกเข้ามาถึงแนวกำแพงหรือแนวเขตที่ดินของกำแพงได้ กรมเจ้าท่าได้พิจารณาแล้วจึงทำการออกแบบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ด้วยการรื้อถุงทรายแนวกันชนเดิมหน้าโรงแรมออกทั้งหมด แล้วนำมาเรียงเป็นแนวกันชนบริเวณชายฝั่งริมรั้วโรงแรม ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้หารือกับโรงแรมแล้วว่าเหมาะสม และได้สร้างหัวหาด (Headland) สองตำแหน่งห่างกันประมาณ 800 เมตร โดยหัวหาดนี้สร้างโดยใช้ถุงทรายวาง ส่วนที่ประชิดชายน้ำสร้างเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นผิวด้านบนเททับด้วยโพลี่ยูรีเทนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการรับแรงดึง พร้อมการถมทรายด้านบน […]

Beachlover

September 4, 2020