สงบเมื่อไหร่ … ที่นี่คือเพชรเม็ดงามแห่งอ่าวไทย

[ภาพเมื่อ 10 ส.ค.2563] 1 ในจังหวัดชายทะเลที่ยังคงสภาพชายหาดที่สมบูรณ์สวยงาม ปรุงแต่งน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆ คือที่นี่ ชายหาดจังหวัดปัตตานี หากเหตุการณ์ความไม่สงบได้สงบลงเมื่อไหร่ ปัตตานี คือเพชรเม็ดงามของหาดทรายฝั่งอ่าวไทย นี่คือภาพบางส่วนของชายหาดในจังหวัดปัตตานีจากงานสำรวจสนามช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2563

Beachlover

August 13, 2020

ถนนเลียบทะเลปานาเระ หายไปไหน?!?

[ภาพเมื่อ 9 ส.ค.2563] ใครผ่านไปผ่านมาแถบปานาเระ จ.ปัตตานี จะพบถนนเลียบทะเลที่ขาดลงในระยะประมาณ 1.3 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกของปากร่องน้ำปานาเระ ที่มีโครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำ (Jetty) และเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง 4 ตัว (ปัจจุบันหลงเหลือเพียง 1 ตัว) ทางทิศตะวันตกของปากร่องน้ำ ตามจริงแล้วหากถนนไม่ขาดลง เราสามารถใช้เส้นทางนี้วิ่งจากปากน้ำปานาเระไปถึงแหลมตาชีได้เลย Beach Lover ได้เคยลงพื้นที่สำรวจบริเวณนี้แล้วเมื่อสองปีก่อน จนถึงวันนี้พบว่ายังไม่มีการซ่อมแซม หรือสร้างถนนเส้นนี้ใหม่แต่อย่างใด หากสังเกตการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งบริเวณนี้จากภาพถ่ายดาวเทียม Google earth พบว่า ตำแหน่งที่ถนนเส้นนี้ประชิดชายหาดมากที่สุด ก็ยังห่างจากแนวระดับน้ำประมาณ 70 เมตร (สังเกตจากภาพ ก.พ.2005) โดยเริ่มพบการกัดเซาะของถนนนี้อย่างชัดเจนจากภาพถ่ายเดือน ม.ค.ปี 2011 ซึ่งอาจเกิดการกัดเซาะก่อนหน้านั้นแต่ไม่ปรากฏหลักฐานจากภาพถ่ายเพราะไม่มีภาพถ่ายในช่วงระหว่าง 2005-2011 คาดว่าการกัดเซาะถนนเส้นนี้เกิดจากผลกระทบของโครงสร้าง Jetty และเขื่อนกันคลื่นทางทิศตะวันตกของปากร่องน้ำ ที่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะในพื้นที่ถัดๆไปทางทิศตะวันตก ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2011 (ภาพ ส.ค.2011) พบการไหลของทรายจากฝั่งตะวันออกมาปิดปากร่องน้ำปานาเระแม้จะมีโครงสร้างป้องกันอย่าง Jetty แล้วก็ตาม และไหลล้นข้ามร่องน้ำมาตามธรรมชาติจวบจนถึงปัจจุบัน เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือเข้าออก แม้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะขุดลอกอย่างไร ก็ไม่เท่าทันกับสถานการณ์ทรายที่ล้นมาปิดปากร่องน้ำ […]

Beachlover

August 12, 2020

ข้อสังเกตต่อโครงการป้องกันการกัดเซาะชายหาดม่วงงาม ตอนที่ 2/5: ลักษณะของโครงการ

ความเดิมจากตอนที่ 1 ติดตามได้จาก : https://beachlover.net/ข้อสังเกต-ม่วงงาม-1-5/ ในปี พ.ศ. 2559 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ริเร่ิมดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันชายฝั่งบริเวณชายหาดม่วงงาม ความยาวตลอดชายฝั่งในระยะแรก (เฟส 1) 630 เมตร ด้วยงบประมาณ 87.034 ล้านบาท บริเวณพื้นที่หมู่ 7 ต.ม่วงงาม มีขอบเขตโครงการตั้งแต่ทิศใต้ของขอบเขตสนามกีฬาเรื่อยลงทางทางใต้สิ้นสุดที่สามแยกบริเวณเทศบาลตำบลม่วงงาม แสดงขอบเขตพื้นที่โครงการดังรูปที่ 6 โดยมีรูปแบบของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งดังรูปที่ 7 โดยที่รูปแบบของโครงสร้างป้องกันชายฝั่งเป็นกำแพงกันคลื่นคอนกรีตแบบขั้นบันได แสดงรูปตัดของโครงสร้างที่จะก่อสร้างตามแผนดังรูปที่ 8 โปรดติดตามตอนที่ 3/5: ประวัติการกัดเซาะชายหาดม่วงงามได้ ผ่าน www.beachlover.net

Beachlover

May 18, 2020

ตำแหน่งเรือดูดทรายที่แหลมสนอ่อน โครงการเติมทรายชายหาดสงขลา [15ก.พ.2563]

โครงการเติมทรายชายหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา โดยกรมเจ้าท่า ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ตั้งแต่หาดเก้าเส้งจนถึงแหลมนางเงือกนี้ควรแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2561 แต่ด้วยปัญหาหลายประการ จึงได้ปรับเปลี่ยนเทคนิคในการเติมทรายจากการลำเลียงทางเรือจากแหลมสนอ่อน มาเป็นลำเลียงผ่านท่อเหล็กระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ส่งผลให้โครงการล่าช้าไปจากเดิมมาก ที่ผ่านมา Beachlover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของงานเติมทรายชายหาดชลาทัศน์ไปแล้วหลายครั้ง ติดตามเรื่องราวเก่าๆ ผ่าน YouTube เพื่อประกอบความเข้าใจได้ที่ First flight : Beach nourishment project @ Songkhla, Thailand (7 Oct 2019) : https://www.youtube.com/watch?v=WSG2DrtvW6c ปากคลองสำโรง เก้าเส้ง จ.สงขลา [7 ต.ค.2562] : https://www.youtube.com/watch?v=ch9e8TJ2osM สถานการณ์งานเติมทรายชายหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา ณ 5 พ.ย.2562: https://www.youtube.com/watch?v=e682ecJPEB4 ตำแหน่งเรือดูดทราย ณ แหลมสนอ่อน โครงการเติมทรายชายหาดชลาทัศน์ สงขลา [พ.ย.2562]: https://www.youtube.com/watch?v=rhLpm1_kB2g […]

Beachlover

February 17, 2020