รูปตัดชายหาดชลาทัศน์ ก่อนและหลังเติมทราย [31 ส.ค.2562]

กรมเจ้าท่ากำลังดำเนินการเติมทรายชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ณ บริเวณหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ จ.สงขลา ตั้งแต่ชุมชนเก้าเส้งถึงสนามกีฬาติณสูลานนท์ระยะทางเกือบ 5 กิโลเมตร โดยเริ่มมาตั้งแต่ มิถุนายน 2559 ด้วยงบประมาณ 269,600,000 บาท จวบจนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไปเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้น (ติดตามได้จากโพสเก่าๆ) ทีมเยาวชนสงขลานำโดย กลุ่ม Beach for life ได้ทำการติดตามสถานการณ์ชายหาดบริเวณนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนการเติมทรายจวบจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะทางชายหาดชลาทัศน์-สมิหลา ตั้งแต่ชุมชนเก้าเส้งจนถึงแหลมสนอ่อน ยาว 7.8 กิโลเมตร เป็นประจำเกือบทุกเดือน ในเดือนนี้ (กลางเดือนสิงหาคม 2562) กรมเจ้าท่าได้เปิดพื้นที่บางส่วนที่ดำเนินการสำเร็จแล้วให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ทีมเยาวชนและเครือข่ายจึงได้เข้าสำรวจข้อมูลในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ตำแหน่งที่เคยมีการกัดเซาะสูงสุดและมีกำแพงหินป้องกันชายฝั่ง พบว่า ชายหาดมีความกว้างมากขึ้นกว่า 110 เมตร มีระดับสันชายหาดเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 2.5 เมตร หากพิจารณาเฉพาะข้อมูล 1 หน้าตัดที่มี คำนวณต่อความยาวชายหาด 1 เมตร พบว่าใช้ทรายประมาณ 320 ลูกบาศก์เมตร โดยทรายที่นำมาเติมบริเวณนี้ได้ถูกลำเลียงผ่านท่อมาจากเรือที่สูบตะกอนจากใต้ทะเลโซนใกล้กับหาดสมิหลา […]

Beachlover

September 1, 2019

การกระจายตัวของขนาดเม็ดทรายบริเวณชายหาดชะอำ

Click ที่ชื่อเรื่องจะนำไปสู่บทความวิชาการฉบับเต็มภาษาไทย การกระจายตัวของขนาดเม็ดทรายบริเวณชายหาดชะอำ   บทคัดย่อ การศึกษาด้านตะกอนชายฝั่งทะเลในประเทศไทยนับว่ามีอย่างจำกัด โดยทั่วไปเป็นการศึกษาในขั้นตอนความเหมาะสมเพื่อ วางแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล และการก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรม โดยดำเนินการสำรวจในระยะเวลาสั้นๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ด้วยการเคลื่อนตัวของตะกอนมีอิทธิพลมาจากคลื่น การทราบถึงความสัมพันธ์นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ ศึกษาด้านวิศวกรรมชายฝั่งทะเลในเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกันตะกอนทรายต่อไป การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การ กระจายตัวของตะกอนทรายบริเวณชายหาด และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเฉลี่ยของตะกอนทรายกับระยะห่างจาก ชายฝั่ง โดยการเก็บตัวอย่างทรายจำนวน 100 ตัวอย่าง ใน 10 แนวสำรวจ บริเวณชายหาดชะอำใต้ จ.เพชรบุรี มาทดสอบใน ห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า บริเวณแนวคลื่นแตกตัวซึ่งมีลักษณะรูปตัดชายหาดเป็นแอ่งนั้น มีขนาดเฉลี่ยของตะกอน ทรายสูงกว่าบริเวณอื่นในทุกแนวสำรวจ และแนวโน้มขนาดเฉลี่ยของตะกอนทรายจะลดลงเมื่อระยะห่างจากฝั่งมากขึ้น ผลการ ศึกษานี้เป็นแนวทางเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านวิศวกรรมชายฝั่ง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ต่อไป

Beachlover

August 31, 2019

โครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น บ่อตรุ จ.สงขลา [30 ส.ค. 2562]

ภาพและข่าวจากเครือข่าย Beach for life ชายหาดบ้านบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กำลังมีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นริมชายหาด เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยกรมเจ้าท่า งบประมาณในการก่อสร้าง 37,400,000 บาท หากโครงการก่อสร้างมีแล้วเสร็จอาจเกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงในพื้นที่ท้ายโครงสร้าง ซึ่งจะต้องติดตามผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป  

Beachlover

August 30, 2019

โครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นเกาะลันตา [30 ส.ค. 2562]

ข่าวและภาพจากเครือข่าย beach for life หาดพระเเอะ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ กรมโยธาธิการเเละผังเมือง กำลังดำเนินการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่นเเบบขั้นบันได พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมชายหาดพระเเอะ ความยาวกำเเพงกันคลื่น 400 เมตร งบประมาณ 45,755,742 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง

Beachlover

August 30, 2019

แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย … ยิ่งแก้-ยิ่งพัง?

บทความนี้เคยถูกเผยแพร่ในเวบ TCIJ แล้วเมื่อ 16 ส.ค.2562 (https://www.tcijthai.com/news/2019/8/scoop/9314) แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย … ยิ่งแก้-ยิ่งพัง? ประเทศไทยมี ‘โครงสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะ’ แต่น่าแปลกไหมที่โครงสร้างเหล่านั้นกลับเป็นต้นเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งเสียเอง พบบางแห่งกลับมีโครงสร้างป้องกันทับซ้อนกันในพื้นที่เดียวกัน บางแห่งป้องกันได้เฉพาะพื้นที่แต่ไปสร้างปัญหาการกัดเซาะในพื้นที่ใกล้เคียงถัดไป พบในต่างประเทศนอกเหนือจากใช้โครงสร้างป้องกันแล้ว หลายประเทศหันมาให้ความสนใจกับมาตรการที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ไทยเผชิญภัยจากการกัดเซาะชายฝั่งกว่า 705 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลประเทศไทยใน 23 จังหวัด กำลังเผชิญกับภัยจากการกัดเซาะประมาณ 705 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 22% ของชายฝั่งทะเลรวมกันทั้งหมดประมาณ 3,151 กิโลเมตร [1] โดยมีสาเหตุทั้งจากธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ ยิ่งมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานริมชายฝั่งทะเลมากเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้การเข้าถึงชายฝั่งทะเลนั้นยิ่งง่าย ส่งเสริมให้เกิดการตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยลักษณะเฉพาะของชายฝั่งทะเลที่เป็นรอยต่อระหว่างผืนน้ำทะเล ผืนดิน และอากาศ จึงเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในน้ำ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะของตะกอนบนชายหาดทั้งหาดหิน หาดโคลน และหาดทราย ทำให้เกิดแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งอาหารที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล สำหรับประเทศไทยมีใช้ผลประโยชน์ทางทะเลและชายฝั่งรวมมูลค่าถึง 7.5 ล้านล้านบาทต่อปี จากชายฝั่งทะเลกว่า 3,151 กิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเลกว่า 323,490 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 60% ของพื้นที่ทางบก […]

Beachlover

August 30, 2019

ทุ่นกักขยะที่คลองสำโรง ทะเลสงขลา [30 ส.ค.2562]

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH/ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๖ (สงขลา) ร่วมกับ ชุมชนชายฝั่งบ้านเก้าเส้ง อ.เมือง จ.สงขลา เก็บขยะบริเวณที่ติดตั้งทุ่นกักขยะ (Boom) ผลการจัดเก็บได้ขยะ ๗๙ กก. ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก และขวดพลาสติก ทั้งนี้ จากการดำเนินการติดตั้งทุ่นกักขยะในระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ขยะบริเวณคลองสำโรง ชุมชนเก้าเส้ง มีปริมาณที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลให้ลดปัญหาขยะทะเลที่จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้เป็นอย่างดี

Beachlover

August 30, 2019

กระสอบทรายหน้า มทร.ศรีวิชัย ชายหาดชลาทัศน์ จ.สงขลา [20 ส.ค.2562]

ริมชายหาดชลาทัศน์มีกำแพงกันคลื่นกระสอบทรายอยู่เกือบตลอดแนวระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีจุดสิ้นสุดโครงสร้างกระสอบที่หน้า มทร.ศรีวิชัย โครงสร้างนี้ค่อยๆดำเนินการทีละระยะ เมื่อแล้วเสร็จประมาณปี 2555 มีระยะทางรวมประมาณสองกิโลเมตร ปัจจุบันนี้ (2562) มีบางส่วนพังเสียหายไปบ้าง จมน้ำไปบ้าง คลื่นซัดกระชากออกนอกชายฝั่งไปบ้าง จากภาพพบว่า ทางทิศเหนือของโครงสร้าง หรือส่วนถัดจากกระสอบเกิดการโค้งเว้าของชายหาดอันเนื่องมาจากการเลี้ยวเบนของคลื่นซึ่งเป็นผลจากแนวกำแพงกระสอบที่วางตัวอยู่ทางทิศใต้ ผลกระทบลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับชายหาดส่วนถัดจากปลายกำแพงกันคลื่นเสมอ  ยิ่งกำแพงวางแนวยื่นล้ำลงไปในน้ำมากเท่าไหร่ จะยิ่งส่งผลกระทบมากเท่านั้น เนื่องจากไปกีดขวางกระบวนการทางธรรมชาติของชายฝั่งทะเล

Beachlover

August 21, 2019

ทรายที่นักท่องเที่ยวเก็บเป็นที่ระลึกถูกส่งกลับที่ชายหาดซาร์ดิเนีย [6 ส.ค. 2562]

ที่มา: https://www.thelocal.it ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ร่วมกันกับสนามบิน Olbia เพื่อนำทราย เปลือกหอย และ ก้อนกรวดที่ยึดได้จากสัมภาระนักท่องเที่ยวกลับมายังชายหาดซาร์ดิเนียที่ถูกขนานนามว่า ’ชายหาดมรกต‘ เพราะเหตุนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงนิยมนำทรายใส่ภาชนะกลับไปเป็นที่ระลึกและพบว่าแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวนำภาชนะและถุงบรรจุทรายกลับไปมากกว่า 2 ล้านชิ้นต่อปี ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่สนามบินจึงได้ยึดและตักเตือนการกระทำที่ผิดกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังไม่มีมาตรการที่เห็นได้ชัดออกมาจัดการกับปัญหานี้

Beachlover

August 15, 2019

ทัศนอุจาดที่ชายหาดวงศ์อมาตย์ [11 ส.ค.2562]

ที่มา: https://www.facebook.com/PattayaWatchdog/ ทัศนะอุจาด ที่ชายหาดวงศ์อมาตย์ พิกัด จุดชมวิว ในซอยนาเกลือ 22   ความพยายามเอาชนะธรรมชาติด้วยการสร้างแนวกำแพง จุดชมวิว และบันไดทางเดินลงชายทะเล ถึงจะพยายามออกแบบด้วยหินก้อน แต่สุดท้าย ธรรมชาติก็แสดงให้เห็นแล้วว่า ไม่ควรสร้างอะไรรุกล้ำลงไปบนชายหาด ผลกระทบของคลื่นลม น้ำขึ้น น้ำลง และผืนทราย ในระยะยาวทำให้โครงสร้างยุบตัว พังทลาย ทิ้งไว้เป็นซากปรักหักพัง ทัศนอุจาด ที่สะท้อนถึงความไม่เอาใจใส่ ฟิ้นฟูดูแลสิ่งปลูกสร้าง

Beachlover

August 14, 2019
1 73 74 75 80