เติมทรายหาดชลาทัศน์ ถึงไหน ยังไง?

หาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ชายหาดทรายขาวยาว 7.8 กิโลเมตร ใจกลางเมืองสงขลา มีความพยายามเพื่อป้องกันชายฝั่งอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2545 ทั้งกระสอบเล็กใหญ่ ยางรถยนต์ รอดักทราย กำแพงกันคลื่นแบบหิ้งทิ้ง กำแพงกันคลื่นแบบกระสอบทรายขนาดใหญ่ รวมถึงการเติมทรายชายหาดจำนวน 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งมีทั้งที่ประสบผลสำเร็จ มีทั้งที่ล้มเหลว และมีทั้งที่นำเรื่องขึ้นสู่ชั้นศาลเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี

ภาพเมื่อ 21 ต.ค.2564

กรมเจ้าท่ากำลังดำเนินการเติมทรายชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ณ บริเวณหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ จ.สงขลา ตั้งแต่ชุมชนเก้าเส้งถึงสนามกีฬาติณสูลานนท์ระยะทางเกือบ 5 กิโลเมตร โดยเริ่มมาตั้งแต่ มิถุนายน 2559 ด้วยงบประมาณ 269,600,000 บาท จวบจนถึงปัจจุบัน (ต.ค.2564) ยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไปเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้น (ติดตามได้จากโพสเก่าๆ)

Beach Lover ได้สำรวจภาคสนามติดตามความคืบหน้างานเติมทรายชายหาดชลาทัศน์มาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามในวันที่ 21 ต.ค.2564 พบสภาพชายหาดทางตอนใต้ที่ผ่านการเติมทรายชายหาดไปแล้วบางส่วนตัดเป็นหน้าผาชัน โดยมีระดับแตกต่างกันไปตามแต่ละบริเวณ โดยมีระยะตัดแนวดิ่งที่มากที่สุดประมาณ 1.2 เมตรจากระดับพื้นทรายเดิม โดยยังคงพบการแยกชั้นของทรายเดิมและทรายที่นำมาถมอย่างชัดเจน และยังคงพบการพังทลายเป็นร่องตามแนวการไหลของน้ำฝนลงทะเลเหมือนเช่นเดิม

ภาพเมื่อ 21 ต.ค.2564

จากการสังเกตไม่พบเครื่องจักรหนัก ท่อส่งทราย หรือการดำเนินงานก่อสร้างใดๆบนชายหาดส่วนนี้

ภาพเมื่อ 21 ต.ค.2564

น่าสนใจว่า กรมเจ้าท่าจะจัดการกับงานเติมทรายชายหาดชลาทัศน์ที่ยังค้างคานี้อย่างไร ทั้งๆที่เป็นชายหาดที่กรมดำเนินการก่อนการเติมทรายที่ชายหาดพัทยาเสียอีก แต่พบปัญหาอุปสรรคมากมาย ยังไม่แล้วเสร็จจวบจนถึงปัจจุบัน

ภาพเมื่อ 21 ต.ค.2564

ปัจจุบันกรมเจ้าท่ากำลังดำเนินการเติมทรายชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี (https://beachlover.net/ติดตามสถานการณ์เติมทรายชายหาดจอมเทียน/) และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ ณ ชายหาดแถบทะเลเขาหลัก จ.พังงา (https://beachlover.net/เซิร์ฟ-จะตายเพราะ-ทราย-จะเติม/) น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนที่ได้รับจากการเติมทราย ณ ชายหาดชลาทัศน์แห่งนี้ จะช่วยให้การดำเนินการในแบบเดียวกัน ณ ชายหาดอื่นๆเป็นไปในทิศทางใด

ติดตามร่วมกันไป…อย่างใจเย็น