เกิดอะไรขึ้น ณ ปลายสุดหาดกำแพง ชิงโค

Beach Lover ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของหาดทรายแก้ว-ชิงโค ไปแล้วหลายครั้ง ติดตามได้จาก https://beachlover.net/หาดคอนกรีต-ชิงโค/

ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้ Beach Lover ขอพาไปชมโครงการนี้อีกครั้ง ณ ปลายสุดทางทิศเหนือของกำแพงกันคลื่นระยะที่ 4 ซึ่งมีระยะทาง 801 เมตร งบประมาณ 90 ล้านบาท (จากทั้งหมด 4 ระยะ งบประมาณรวม 375.5 ล้านบาท ระยะทางรวมทั้งสิ้น 2.617 กิโลเมตร) โดยครั้งนี้โครงสร้างหลักทั้งหมดได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงการปรับภูมิทัศน์เท่านั้น

จากสภาพที่เห็นพบว่า เกิดความชำรุดเสียหายของเลนจักรยานสีฟ้า กล่าวคือมีการแตกร้าวและทรุดตัว ส่วนพื้นที่ด้านหลังกำแพงนั้น คลื่นได้ปะทะและข้ามสันกำแพงโดยนำตะกอนทรายและขยะมาทับถมจำนวนมาก

ภาพเมื่อ 13 ธ.ค.2564
ภาพเมื่อ 13 ธ.ค.2564

เมื่อสังเกตด้านท้ายน้ำของโครงสร้างกำแพงกันคลื่น หรือทางด้านทิศเหนือพบว่า มีร่องรอยของการกัดเซาะให้เห็นชัดเจนมากกว่าเมื่อครั้งก่อนๆ รวมถึงครั้งล่าสุเมื่อ ตุลาคม 2564 ที่ Beach Lover ได้ทำการบันทึกภาพมุมสูงเอาไว้

ภาพเมื่อ 13 ธ.ค.2564
ภาพเมื่อ 13 ธ.ค.2564

ซากของเสาไม้ที่ปักอยู่นี้ คือมาตรการลดผลกระทบด้านท้ายน้ำที่อาจเกิดจากโครงสร้างกำแพงกันคลื่นแบบคอนกรีตทางทิศใต้ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะเจ้าของโครงการทดลองดำเนินการเป็นที่แรก โดยได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีแบบก่อสร้างเป็นรูปโค้งรับหน้าคลื่น และมีการปักเป็นแถวเสริมด้านหน้ากำแพงด้วยตามแบบ

เมื่อตรวจสอบกับภาพมุมสูงที่ Beach Lover ได้เคยบันทึกเอาไว้เมื่อ มีนาคม 2564 พบว่าใกล้เคียงกับแบบที่กำหนดไว้มาก อย่างไรก็ตามอาจมีรายละเอียดบางประเด็นที่แตกต่างและมิอาจมองเห็นได้จากภาพถ่าย

ภาพเมื่อ: มีนาคม 2564

แต่จากสภาพที่ปรากฏพบว่ามาตรการลดผลกระทบนี้ ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลกับพื้นที่นี้ เพราะชายหาดด้านทิศเหนือยังถูกกัดเซาะเพิ่มเติมทั้งยังมากกว่าก่อนมีโครงสร้างเสียอีก รวมถึงไม้ที่ปักลึก 3 เมตรลงไปในทรายก็หลุดออกไปมากกว่าครึ่งของที่ปักไว้ทั้งหมด โดยเฉพาะไม้ด้านหน้าโครงสร้างกำแพงที่ปักเป็นแนวซิกแซกนั้นหลุดออกไปหมดแล้วทั้งหมดทั้งที่ปักครบตามแบบไปเพียง 9 เดือน

เป็นที่น่าติดตามกันต่อไปว่า มาตรการลดผลกระทบด้านท้ายน้ำของกำแพงกันคลื่นที่ดำเนินการโดยการคิดร่วมกันของสองกรมหลักนี้ จะได้ผลหรือไม่ ทั้งสองกรมที่พยายามโปรโมทมาตรการนี้ควรเร่งศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน หากได้ผลดี ก็ควรนำไปปรับใช้กับชายหาดอื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบจากกำแพงกันคลื่นต่อไป แต่หากไม่ได้ผล ก็ควรคิดหาหนทางอื่น อย่าพยายามดึงดันทำตามแผนที่ไม่เกิดผลดีกับชายหาดอีกเลย