หาดม่วงงามหลังศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราว…ยังสบายดี

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหลังชาวบ้านม่วงงาม จ.สงขลา ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดม่วงงาม ที่ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปเมื่อวันที่ 14 พ.ค.2563 รายละเอียดของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจำนวน 25 หน้า สามารถติดตามได้จาก Website นี้ ในหมวดหมู่ “คดีชายหาด”

Beach Lover ได้นำเสนอข้อเท็จจริง สถานภาพการกัดเซาะของชายหาดม่วงงาม รวมถึงลักษณะของโครงการตลอดจนข้อสังเกตในบางประเด็นไปแล้วจำนวน 5 โพส สามารถติดตามย้อนหลังได้ใน Website นี้ หมวดหมู่ “สถานการณ์ชายฝั่งทะเล”

นอกจากนี้ ฺBeachlover ยังได้เผยแพร่คลิปการเดินสำรวจริมถนนในวันที่ 8 มิ.ย.2563 ของหมู่ที่ 7 ที่ถูกอ้างว่าเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงจนจำเป็นต้องมีโครงการกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดยาวเกือบ 700 เมตรในเฟสที่ 1 ผ่านทาง https://www.youtube.com/watch?v=eBsizPSlqh0&t=371s ซึ่งจากคลิปที่ยาวเกือบ 9 นาที ยังไม่พบร่องรอยถนนที่โดนกัดเซาะอย่างรุนแรงตามคำกล่าวอ้าง

ศาลปกครองสงขลารับฟ้องคดีนี้ไปเมื่อกลางเดือนมิถุนายน และสั่งคุ้มครองชั่วคราวในอีก 2 สัปดาห์ถัดมา กระบวนการสอบสวนคดียังไม่เกิดขึ้น ข้อพิพาทนี้จะจบลงอย่างไรยังไม่แน่ใจ ใครแพ้ใครชนะ มิอาจคาดเดาได้ แต่ที่เกิดขึ้นแล้ว และเป็นที่รับรู้กันในวงกว้างคือพลังของชาวบ้านม่วงงามที่ลุกขึ้นมาใช้สิทธิตามหน้าที่ที่พึงมีในกรอบของกฎหมาย แรงกระเพื่อมนี้จะไปถึงชุมชนชายฝั่งที่กำลังประสบชะตากรรมเดียวกันหรือไม่ คงขึ้นอยู่กับขุมพลังและความกล้าหาญของแต่ละชุมชน

คดีชายหาดม่วงงามนี้นับเป็นคดีปกครองคดีที่ 5 ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของหน่วยงานรัฐที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย นับตั้งแต่คดีแรกที่นำขึ้นสู่ศาลปกครองในปี 2551 (ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Website นี้ในหมวดหมู่ “คดีชายหาด”)

เป็นที่รับรู้กันว่ากระบวนการยุติธรรมนั้น”ล่าช้าและราคาแพง” หากไม่จำเป็นคงไม่มีใครอยากนำเรื่องขึ้นสู่ชั้นศาล แต่หากหาหนทางอื่นใดไม่ได้แล้ว ศาลก็ยังคงเป็นที่สุดท้ายที่ประชาชนจะขอพึ่งพา