หาดชลาทัศน์ ยามนี้ … ยังสบายดีอยู่ไหม

หาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ชายหาดทรายขาวยาว 7.8 กิโลเมตร ใจกลางเมืองสงขลา มีความพยายามเพื่อป้องกันชายฝั่งอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2545 ทั้งกระสอบเล็กใหญ่ ยางรถยนต์ รอดักทราย กำแพงกันคลื่นแบบหิ้งทิ้ง กำแพงกันคลื่นแบบกระสอบทรายขนาดใหญ่ รวมถึงการเติมทรายชายหาดจำนวน 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งมีทั้งที่ประสบผลสำเร็จ มีทั้งที่ล้มเหลว มีทั้งที่นำเรื่องขึ้นสู่ชั้นศาลเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี [https://beachlover.net/คดีสมิหลาชลาทัศน์/] และมีทั้งรอคอยการดำเนินการต่อของผู้รับเหมา ติดตามได้จากโพสเก่าๆในสถานการณ์ชายฝั่งทะเล [https://beachlover.net/หาดชลาทัศน์/ และ https://beachlover.net/กระสอบทราย-ชลาทัศน์/ และ https://beachlover.net/ความคืบหน้างานเติมทราย/ และ https://beachlover.net/สภาพหาดสมิหลา-สิงหาคม/ และ https://beachlover.net/รูปตัดชายหาด-ชลาทัศน์/ และ https://beachlover.net/ไร้เรือดูดทราย-แหลมสน/ รวมถึง VDO Clip https://www.youtube.com/watch?v=WSG2DrtvW6c และ https://www.youtube.com/watch?v=rhLpm1_kB2g ]

Beach Lover ได้ติดตามพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2563 พบชายหาดทางตอนใต้ที่ผ่านการเติมทรายชายหาดไปแล้วบางส่วนตัดเป็นหน้าผาชัน โดยมีระดับแตกต่างกันไปตามแต่ละบริเวณ โดยมีระยะตัดแนวดิ่งที่มากที่สุดถึง 1.8 เมตร ตามภาพ

ภาพเมื่อ 30 สิงหาคม 2563

พบร่องรอยน้ำกัดเซาะทรายบริเวณนี้เป็นร่องลึกในหลายตำแหน่ง

ภาพเมื่อ 30 สิงหาคม 2563
ภาพเมื่อ 30 สิงหาคม 2563

พบว่าทรายที่ทางกรมเจ้าท่าลำเลียงมาจากแหลมสนอ่อนเพื่อมาเติมให้กับชายหาดชลาทัศน์บริเวณนี้นั้น มีการแยกชั้นของวัสดุที่ปะปนมากับทรายอย่างชัดเจน โดยวัสดุที่หนักว่าอย่างดินเหนียวจะแยกชั้นกันกับทรายและจมอยู่ด้านล่าง นอกจากนั้นยังพบว่ามีปริมาณเปลือกหอยปะปนอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งถือเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้หาดที่นำทรายคุณสมบัติแบบนี้มาเติมนั้นตัดเป็นหน้าผาชัน

ภาพเมื่อ 30 สิงหาคม 2563
ภาพเมื่อ 30 สิงหาคม 2563
ภาพเมื่อ 30 สิงหาคม 2563

ส่วนทางทิศเหนือ พบท่อเหล็กที่เคยใช้ลำเลียงทรายมาจากแหลมสนอ่อนวางระเกะระกะอยู่ตลอดแนว และพบรถแบคโฮบนโป๊ะจอดอยู่ริมชายหาด ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วใน https://beachlover.net/อะไร-ยังไง-หาดชลาทัศน์/ โดยบริเวณใกล้กันนี้พบทรายคุณสมบัติค่อนข้างดี ไม่เกิดการตัดเป็นหน้าผาชันและไม่แยกตัวเป็นชั้นอย่างชายหาดทางทิศใต้

ภาพเมื่อ 30 สิงหาคม 2563
ภาพเมื่อ 30 สิงหาคม 2563

งานเติมทรายชายหาดชลาทัศน์ โดยกรมเจ้าท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ณ บริเวณหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ จ.สงขลา ตั้งแต่ชุมชนเก้าเส้งถึงสนามกีฬาติณสูลานนท์ระยะทางเกือบ 5 กิโลเมตร โดยเริ่มมาตั้งแต่ มิถุนายน 2559 ด้วยงบประมาณ 269,600,000 บาท

น่าสนใจว่า กรมเจ้าท่าจะจัดการกับงานเติมทรายชายหาดชลาทัศน์ที่ยังค้างคานี้อย่างไร ทั้งๆที่เป็นชายหาดที่กรมดำเนินการก่อนการเติมทรายที่ชายหาดพัทยาเสียอีก แต่พบปัญหาอุปสรรคมากมาย ยังไม่แล้วเสร็จจวบจนถึงปัจจุบัน

ติดตามร่วมกันไป…อย่างใจเย็น