สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังการติดตั้งรั้วดักทราย ชายหาดตำบลกลาย

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) บริเวณชายหาดบ้านบางสาร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 มีนาคม 2567 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยส่วนวิศวกรรมชายฝั่ง ลงพื้นที่บริเวณชายหาดบ้านบางสาร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหลังการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมRTK GNSS Network โดยรั้วดักทรายมีความยาว 570 เมตร ปักรูปแบบซิกแซก ใช้ไม้ความยาว 3 เมตร ปักลึกลงดิน 2 เมตร (ดำเนินการติดตั้งในปี พ.ศ. 2565) มีแนวสำรวจทั้งหมด 21 แนว ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งประมาณ 1,000 เมตร เป็นการสำรวจในช่วงหลังฤดูมรสุม

ผลสำรวจพบว่าด้านทิศใต้ใกล้เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง รั้วดักทรายหลุดพังเสียหายจากคลื่นในช่วงฤดูมรสุมเป็นระยะทาง 180 เมตร และช่วงถัดมา แนวไม้อยู่ในสภาพล้มเอียงเข้าหาฝั่ง ระยะทาง 50 เมตร ตะกอนทรายไม่สามารถถูกดักไว้ได้ ช่วงกึ่งกลางแนวรั้วไม้ มีตะกอนทรายสะสม 0.90 เมตร และด้านทิศเหนือมีตะกอนทรายสะสม 0.70 เมตร โดยตลอดแนวรั้วไม้พบร่องรอยของปลวกทำลายผิวและเนื้อไม้ ความลาดชันของชายหาดที่ติดตั้งรั้วดักทราย 11 องศา ส่วนชายหาดที่ไม่ได้ติดตั้งรั้วดักทราย มีความลาดชันชายหาด 5 องศา

เบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อผ่านช่วงฤดูมรสุมมา 2 รอบ แนวรั้วดักทรายส่วนที่ติดตั้งใกล้กับโครงสร้างแข็งประสิทธิภาพและอายุการใช้งานลดลง ส่วนแนวรั้วที่อยู่ระยะถัดมาไม่ได้รับความเสียหายยังคงมีตะกอนทรายสะสมตัว เมื่อเปรียบกับการสำรวจเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 โดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะนำข้อมูลจากการสำรวจที่ได้ ไปประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการติดตั้งรั้วดักทราย ต่อไป