สำรวจสภาพชายฝั่งบ้านมาบบัว ชายฝั่งทะเลระโนด

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่งพื้นที่แนวชายฝั่ง ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา มีความยาวชายฝั่งประมาณ ๑๓.๒๑ กม. ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา

ผลการสำรวจพบว่า มีลักษณะทางกายภาพชายฝั่งเป็นหาดทราย พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดในช่วงลมฤดูมรสุม บริเวณบ้านมาบบัว ม.๙ ต.ท่าบอน ระยะทางประมาณ ๑๐๕ เมตร ส่งผลกระทบทำให้ถนนชำรุดพังเสียหายไม่สามารถสัญจรได้ ปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งบริเวณดังกล่าวมีการสะสมของตะกอนทรายกลับคืน ซึ่งเป็นการปรับสมดุลโดยธรรมชาติบนหาดทราย

นอกจากนี้ยังพบโครงสร้างชายฝั่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ๓ ประเภท ประกอบด้วย เขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง หินทิ้งริมชายฝั่ง และกำแพงกันคลื่นคอนกรีตแบบตั้งตรง ตลอดแนวชายฝั่ง ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่อื่น