พาชม 1 ใน 5 ของงานป้องกันชายฝั่งทะเล อ.ปากพนัง จ.นครฯ

[ภาพเมื่อ: 26 ก.ค.2563]

สามตำบลของอำเภอปากพนัง จ.นครฯ กำลังมีงานก่อสร้างกำแพงกันคลื่นรวม 5 โครงการ ระยะทางรวม 6.698 กิโลเมตร งบประมาณรวม 412.47 ล้านบาท (ผูกพันแล้วแต่โครงการ 2561-2564, 2562-2565, 2563-2565)

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แนวชายฝั่งในสามตำบลได้แก่ บางพระ ท่าพญา และปากพนังฝั่งตะวันออก ของอำเภอปากพนัง มีระยะทางรวม 36 กิโลเมตร ประมาณคร่าวๆได้ว่า 1 ใน 5 ของแนวชายฝั่งในสามตำบล กำลังมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในปี 2563 (ไม่นับรวมที่สร้างเสร็จไปแล้วหลายโครงการ)

วันนี้ของพาชม 1 ใน 5 โครงการที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง เจ้าของงานคือกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนผู้รับจ้างคือ บ.ตากใบการโยธา จำกัด มีลักษณะเป็นกำแพงหินเรียงหลายชั้น มีจุดจอดเรือ ทางลาดขึ้นลงเรือ และบันได ระยะทาง 2.483 กิโลเมตร งบประมาณรวม 145 ล้านบาท (ผูกพัน 2562-2565) เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 39.44 ล้านบาท

ที่มา: สำนักงบประมาณ 2563
แบบก่อสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม Beach Lover จะนำเสนอในโอกาสถัดไป