พาชมกำแพงริมทะเล ณ หาดบ้านเพ

Beach Lover เคยพาสำรวจชายหาดบ้านเพไปแล้วหลายครั้งตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ติดตามได้จากโพสเก่าๆ ผ่าน icon search มุมขวาบน ครั้งนี้ขอพาสำรวจกำแพงริมทะเลหาดบ้านเพว่ายังสบายดีอยู่ไหม

หาดบ้านเพที่ Beach Lover พาสำรวจในที่นี้คือหาดสาธารณะใน ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานสวนสน ก็จะเรียกว่าหาดสวนสน ส่วนถัดจากหาดสวนสนไปทางปากน้ำแกลงจะเรียกว่าหาดบ้านเพ มีระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตร

ชายหาดแถบนี้เป็นหาดสาธารณะ มีการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหลัก มีร้านอาหาร กิจกรรม Water Sport ที่จอดเรือประมง ที่พัก เกือบตลอดทั้งแนวยาวกว่า 5.2 กิโลเมตร โดยพบโครงสร้างกำแพงริมทะเลตลอดทั้งแนว บางส่วนเป็นกำแพงกันคลื่น และมีบางส่วนเป็นกำแพงกันดิน

(1) กำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดระยะทางประมาณ 500 เมตร ทางทิศตะวันตกของหาดสวนสนนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ไปเมื่อต้นปี 2564 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (https://beachlover.net/ความคืบหน้า-งานก่อสร้างกำแพงกันคลื่น-หาดสวนสน-ระยอง/) ปัจจุบัน พบร่องรอยการซัดข้ามของทรายมาบนพื้นที่ด้านหลังกำแพงบ้าง เนื่องจากในช่วงน้ำขึ้น น้ำทะเลจะขึ้นมาถึงตัวกำแพง (https://beachlover.net/พาชมหาดขั้นบันไดแห่งบ้านเพ-ระยอง/) ส่งผลให้คลื่นที่ซัดข้ามหอบทรายมายังพื้นที่ด้านหลังกำแพงด้วย แต่โดยภาพรวมตัวโครงสร้างกำแพงยังคงอยู่ในสภาพดี

(ภาพเมื่อ: 27 ส.ค.2565)

(2) ถัดมาในเขตอุทยานสวนสนพบกำแพงแบบตั้งตรง (แนวดิ่ง) สร้างเสร็จไปเมื่อไหร่ไม่ทราบได้ พบความเสียหายของพื้นที่ด้านหลังกำแพงมาตั้งแต่ปี 2563 (https://beachlover.net/ปรักหักพัง-หาดสวนสน/) ปัจจุบัน (สิงหาคม 2565) ยังไม่มีการแก้ไขใดๆ

(ภาพเมื่อ: 27 ส.ค.2565)

(3) กำแพงแบบตั้งตรงในเขตอุทยานสวนสน ส่วนถัดไปทางทิศตะวันออก น้ำทะเลขึ้นมาถึงตีนกำแพงเฉพาะช่วงน้ำขึ้นและเป็นน้ำเกิดในบางฤดูกาลเท่านั้น จึงยังคงอยู่ในสภาพดี ไม่มีร่องรอยความเสียหายของพื้นที่ด้านหลังกำแพง

(ภาพเมื่อ: 27 ส.ค.2565)

(4) ชายหาดด้านหน้ากำแพงหาดบ้านเพ ส่วนถัดไปทางทิศตะวันออกของอุทยานสวนสน น้ำทะเลขึ้นมาไม่ถึงตีนกำแพง ชายหาดด้านหน้า และตัวกำแพงจึงยังคงมีสภาพดี และไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง

(ภาพเมื่อ: 27 ส.ค.2565)

ภาพจากการสำรวจที่ Beach Lover นำมาเสนอนั้น ถ่ายในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทุกตำแหน่ง (ห่างกันไม่เกิน 5 นาที) จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า แม้ชายหาดเดียวกันที่อยู่ในระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตร เวลาน้ำขึ้นลงเดียวกัน ก็ยังพบพื้นที่ชายหาดด้านหน้ากำแพงที่มีความกว้างที่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้เกิดจากน้ำทะเลเข้ามาประชิดแนวชายหาดแต่ละตำแหน่งได้มากน้อยต่างกัน ซึ่งเกิดจากความลึกตึ้นของน้ำทะเล/ความชันชายหาด หน้ากำแพงนั้นแตกต่างกันนั่นเอง