ชาวบ้านหาดดอนทะเลค้านกำแพงกันคลื่น

ที่มา: https://www.facebook.com/Beachforlife.BFL

วันนี้ 2 กรกฎาคม 2564 ประชาชนหาดดอนทะเล อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เดินหน้าปกป้องชายหาดจากกำเเพงกันคลื่น เข้ายื่นหนังสือตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ระงับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 6 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยกรมโยธาธิการเเละผังเมือง ความยาว 1,295 เมตร

หลังจากชาวบ้านพบว่าโครงสร้างนี้อาจเป็นการทำลายชายหาดดอนทะเล เเละประชาชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ไม่ชี้เเจงผลกระทบของโครงการอย่างตรงไปตรงมา

ก่อนหน้านี้ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ นำเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ห่วงกังวลต่อโครงการดังกล่าว หารือต่อประธานสภาผู้เเทนราษฎร เพื่อระงับโครงการดังกล่าว