ชายฝั่งพังงาคงที่ สมดุลไม่พบกัดเซาะชายฝั่ง

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ตรวจพื้นที่ระบบหาดเขต จ.พังงา ๒ พื้นที่ โดย

(๑) ระบบหาดอ่าวคลองเรียน (T7D198) ท้องที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง ลักษณะหาดทรายสีน้ำตาล เม็ดทรายละเอียด พบกากแร่สีดำปนอยู่กับทรายชายหาด น้ำทะเลขุ่น กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ พบขยะชายหาดที่มากับน้ำทะเลพบเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ มีร้านค้าขายอาหาร ไม่พบนักท่องเที่ยว ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งหรือการก่อสร้างเพื่อป้องกัน​การกัดเซาะ​ชายฝั่งเพิ่มเติม

(๒) ระบบหาดนางทอง (T7D197) ท้องที่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า ลักษณะหาดทรายสีน้ำตาลเข้ม เม็ดทรายหยาบปนละเอียด พบกากแร่สีดำปนอยู่กับทรายชายหาด น้ำทะเลขุ่นเล็กน้อย กระแสน้ำชายฝั่งไหลไปทางทิศใต้ พบขยะชายหาดที่มากับน้ำทะเลมีเล็กน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งเป็นโรงแรม พบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง แบบกำแพงกันคลื่น (Seawell) ความยาว ๒๙๕ เมตร ที่มีอยู่เดิมในที่ดินกรรมสิทธิ์ และไม่พบการกัดเซาะ​ชายฝั่งเพิ่มเติม