ชายฝั่งทะเลเพชรบุรีถูกกัดเซาะรุนแรง พื้นที่หาดชะอำ

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สำรวจ ติดตามและเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พบการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณทิศเหนือของจุดชมวิวระยะทาง ๓๘๘ เมตร กัดเซาะลึกประมาณ ๒-๓ เมตร พบต้นไม้ประเภทสนทะเลและมะขามเทศ ถูกกัดเซาะจนถึงราก และบริเวณทิศใต้ของจุดชมวิว พบการกัดเซาะชายฝั่งระยะทาง ๔๗๓ เมตร ถูกกัดเซาะชายฝั่งลึกประมาณ ๕-๗ เมตร ตลอดแนว ทำให้ต้นไม้ประเภทสนทะเล และมะขามเทศ ที่อยู่บริเวณริมตลิ่งล้มลงเป็นจำนวนมาก และมีต้นไม้บางส่วนกำลังจะล้มลง สำหรับบริเวณอื่นๆ ไม่ถูกกัดเซาะ เนื่องจากมีโครงสร้างแข็ง และมีเนินทรายป้องกันไว้ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางเทศบาลชะอำและผู้ประกอบการร้านค้านำถุงกระสอบทรายมาวางแนวป้องกันคลื่นทะเล สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งครั้งนี้ เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมวลอากาศเย็นกำลังแรง จนเกิดคลื่นลมแรง ความสูงของคลื่นประมาณ ๒-๓ เมตร ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง จึงทำให้บริเวณดังกล่าวจึงเกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง