กำแพงกันคลื่นหาดหัวหิน ละงู จ.สตูล ยังสบายดี [1มี.ค.2563]

ทีมงาน beach lover และ เครือข่าย Beach for life ได้ลงสำรวจกำแพงกันคลื่น ณ หาดหัวหิน อ.ละงู จ.สตูล อีกครั้ง พบว่า ส่วนปลายสุดของกำแพงกันคลื่น (ทิศใต้) ยังคงมีร่องรอยการกัดเซาะเข้ามาถึงถนน เหมือนในช่วงเดือน พ.ย.2562 ที่ผ่านมา

และพบว่ากำแพงกันคลื่นที่ยาวตลอดแนวชายหาดตั้งแต่หาดบางศิลาจนถึงหาดหัวหินนั้น “ยังสบายดี”