งานก่อสร้างกำแพงกันคลื่น @ Kuta Beach, Bali

Kuta Beach เป็นหาดทรายที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะบาหลี เรียกได้ว่าหากใครนึกถึงการเล่นกระดานโต้คลื่นละก็ ต้องนึกถึงหาดแห่งนี้ ตลอดแนวชายหาดมีสถานที่สอนเล่น Surf ละลานตาในราคาย่อมเยา นอกจากนั้นชายหาดแห่งนี้มีระยะทางจากคลื่นแตกตัวถึงฝั่งค่อนข้างกว้าง ทำให้การเล่น Surf สนุกมากขึ้นด้วย Beach Lover ได้เดินสำรวจชายหาดถัดลงมาทางทิศใต้ส่วนที่เป็นเขตติดต่อกับ Segara Beach พบเครื่องจักรหนัก กองทราย และงานขุดพื้นที่ชายหาดเป็นหลุมขนาดใหญ่ เข้าใจว่าเป็นงานก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบหินเรียง โดยได้พบเห็นการยกและเรียงหินของคนงานพอดี ไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นเหตุผลของงานก่อสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่งที่นี่ แต่น่าติดตามต่อไปว่า หากกำแพงกันคลื่นเกิดขึ้นบริเวณนี้แล้ว จะเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนถัดไปหรือไม่อย่างไร และจะมีผลกระทบต่อการแตกตัวของคลื่น คลื่นสะท้อนด้านหน้ากำแพง ซึ่งอาจส่งผลต่อการเล่น Surf ที่ต้องใช้พื้นที่ใกล้ฝั่งและชายหาดในการเล่นหรือไม่ น่าติดตามต่อไป

Beachlover

September 27, 2022