ร้านอาหาร ที่พักริมอ่าวเขาควาย เกาะพยาม จ.ระนอง [11ก.พ.2563]

อ่าวเขาควายเป็นเวิ้งอ่าวที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกตอนเหนือของเกาะพยาม จ.ระนอง เป็นอ่าวที่มีความยาวตลอดแนวประมาณ 4.2 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นอ่าวเขาควายฝั่งเหนือและฝั่งใต้ โดยฝั่งทิศเหนือของอ่าวเป็นชายหาดทรายขาวยาวและเงียบสงบ ประกอบด้วยร้านอาหารและที่พักเกือบตลอดทั้งแนว ช่วงที่ทำการสำรวจเป็นช่วงน้ำเกิด ทำให้ระดับน้ำค่อนข้างสูงกว่าปกติ พบว่าที่พักร้านอาหารส่วนใหญ่แถบนี้ได้ทำการป้องกันชายฝั่งกันเองทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ประกอบด้วย กำแพงกันคลื่นคอนกรีต กำแพงไม้ไผ่/ไม้ กำแพงที่ทำจากกระเบื้องฝาผนัง มักพบเห็นแบบเตี้ยๆ ใช้งบประมาณไม่สูง และไม่ถาวรมากนัก

Beachlover

February 14, 2020

พาชมกำแพงกันคลื่นหน้าวัดเกาะพยาม จ.ระนอง [11ก.พ.2563]

พาชมกำแพงกันคลื่นหน้าวัดเกาะพยาม ณ เกาะพยาม จ.ระนอง ดำเนินการโดยวัด เพื่อการอยู่รอดของวัด ประกอบด้วยกำแพงคอนกรีตแบบเอียง และกำแพงที่สร้างโดยหล่อปูนในยางรถยนต์ ช่วงที่ทำการสำรวจเป็นช่วงเวลาน้ำขึ้น พบว่าด้านหน้าโครงสร้างนั้นแทบไม่มีชายหาดหลงเหลืออยู่เลย ดูจากพื้นที่ข้างเคียงแล้ววัดน่าจะล้ำลงมาใช้ประโยชน์บนชายหาด จนทำให้ต้องสร้างโครงสร้างป้องกันแบบนี้

Beachlover

February 13, 2020