สำรวจเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งปราณบุรีในช่วงฤดูมรสุม

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เก็บภาพถ่ายมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ หรือ DRONE เพื่อสำรวจแนวชายฝั่ง สภาพชายหาด และการใช้ประโยชน์ริมชายหาดปราณบุรีในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่คาดว่าจะมีการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นและปรับภูมิทัศน์ระยะทาง ๙๐๐ ม. บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ผลการสำรวจและประมวลข้อมูลเบื้องต้นพบว่า บริเวณด้านทิศใต้ของ Jetty ปากน้ำปราณ ไปจนถึง ศูนย์ PIPO หรือ Port In Port Out Control Center ของกรมประมง ชายหาดมีตะกอนสะสมตัวอย่างต่อเนื่อง พื้นที่โดยส่วนมากไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง บางตำแหน่งพบการกัดเซาะเล็กน้อยตามฤดูกาล การใช้ประโยชน์ริมชายหาด มีนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนและเล่นกีฬาทางน้ำ เช่น Kite Surf ถัดมาทางทิศใต้พบโครงสร้างริมชายฝั่งที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้ว เช่น กำแพงกันคลื่น และท่าเรือเทียบเรือเก่า

Beachlover

January 2, 2022

ตื่นตา! ปรากฏการณ์ชายทะเลปราณบุรีสีเขียวมรกต

ที่มา: https://www.one31.net/news/ พรมสีเขียวมรกตคล้ายกำมะหยี่จากสาหร่ายสีเขียว ที่เกาะติดตามขั้นบันไดปูนเขื่อนกันคลื่นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร บริเวณชายหาดปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็น เนื่องจากสีสันที่สวยงาม เมื่อกระทบเกลียวคลื่นจะเกิดแสงระยิบระยับ ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนชายทะเล ต่างหยิบโทรศัพท์มาบันทึกภาพเก็บไว้และแชร์ส่งต่อกันในโซเชียล หากใครจะมาเที่ยวชมปรากฏการณ์พรมสีเขียวมรกตนี้ ต้องมาช่วงเวลาที่น้ำทะเลลดลง ตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึงเย็น จะมองเห็นได้ชัดเจนและสวยงาม สำหรับปรากฏการณ์สาหร่ายสีเขียวมรกตจะเกิดขึ้นช่วงมีฤดูมรสุมพัดเข้าหาฝั่ง ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม ของทุกปี และจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณชายหาดที่น้ำทะเลท่วมถึง เป็นช่วงที่น้ำทะเลใสสะอาด อากาศบริสุทธิ์ มีแสงแดดที่สาดส่องลงมาในอุณหภูมิที่เหมาะสม จนเกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ก็จะเกิดสาหร่ายทะเลสีเขียวมรกตขึ้นมา แต่ก็จะเกิดไม่นานเมื่อไหร่ที่น้ำทะเลลดลง บริเวณขั้นบันไดน้ำทะเลขึ้นไม่ถึง สาหร่ายก็จะถูกแสงแดดแผดเผาจนแห้งเป็นสีขาวและตายไป ก็ถือเป็นไฮไลท์ในช่วงนี้ก็ว่าได้.

Beachlover

December 23, 2020

โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งปราณบุรี ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน [27ม.ค.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DPT.PR.GO.TH/ โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ในรายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่วงข่าวเศรษฐกิจ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ตามลิ๊งค์ด้านล่าง▶️ https://news.bectero.com/news/168638 ปัญหาการกัดเซาะแนวชายฝั่งทะเลของไทย ปัจจุบันนี้ยังน่าเป็นห่วง หลายครอบครัวบ้านถูกคลื่นซัดพังเสียหายต้องย้ายออกจากพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้ดีขึ้น  ชายฝั่งทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันประสบปัญหาการกัดเซาะตลอดแนวชายฝั่ง ด้วยระดับความรุนแรงและสาเหตุที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะปัจจัยทางธรรมชาติ สร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชน หลายครอบครัวต้องอพยพย้ายบ้านเรือน ไม่สามารถทำการประมงหาเลี้ยงครอบครัวได้   กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลขึ้น โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือ IEE จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมของชุมชนน้อยที่สุด ด้วยมาตรการที่แก้ไขอย่างยั่งยืน   ชายหาดปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ถูก น้ำทะเลกัดเซาะเฉลี่ย 1 ถึง 5 เมตรต่อปี รุนแรงสุดอยู่ตอนกลางของหาด มีการศึกษาผลกระทบหลังจากการก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่ข้างเคียงพบว่าปัญหาการกัดเซาะที่ปลายเขื่อนจะไม่ส่งผลไปยังหาดข้างเคียงต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ สามารถใช้แบบจำลองทางวิศวกรรมคำนวณหาขอบเขตที่แน่นอนได้  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมชายหาดที่เสื่อมโทรมกลายสภาพเป็นลานกิจกรรมนานาชนิด สร้างอาชีพเสริม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ผู้คนในแถบนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล  ไม่เพียงคุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น แต่โครงการ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งปราณบุรี ยังช่วยยกระดับผังเมือง และเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมรอบนอกอย่างเป็นระบบภายใต้ภารกิจการพัฒนาเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง

Beachlover

January 28, 2020